Wywiad tygodnia

Fot. Tymoteusz Tymiński
Fot. Tymoteusz Tymiński

Wieś: nowoczesność i tradycja

Rozmowa z Danutą Jaskólską, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Kaniewie w powiecie aleksandrowskim

 

Kujawsko-pomorska wieś jest miejscem dokonywania się wielkich przemian – od technologii produkcji żywności, przez rozwój infrastruktury, po przemiany dotyczące poziomu i stylu życia. Jak wygląda to z pani punktu widzenia?

 

Rzeczywiście, kujawsko-pomorska wieś w ciągu ostatnich lat zmienia się radykalnie. Małe, niewygodne, niefunkcjonalne budynki gospodarcze zastępują nowocześnie urządzone obory i chlewnie, spełniające standardy dobrostanu zwierząt i ułatwiające ich obsługę. Stare, wyeksploatowane maszyny zastępowane są przez nowoczesne ciągniki i urządzenia do produkcji, w których wykorzystywana jest najnowsza technologia. Praca na roli staje się lżejsza, natomiast plony, wydajność są coraz większe. Również w obejściu widać ogromne zmiany. Podwórkowe studnie zastąpiły wodociągi, do gromadzenia ścieków służą przydomowe oczyszczalnie. Coraz więcej posesji ma utwardzone drogi dojazdowe, a dostęp do internetu jest już standardem. Do gospodarstw dowożone są nawozy, środki ochrony roślin, pasze i inne środki do produkcji, co pozwala rolnikowi zaoszczędzić sporo czasu. W każdym domu jest samochód, który służy nie tylko do załatwiania spraw związanych z prowadzeniem gospodarstwa, ale również do wyjazdów rodzinnych – do kina, teatru czy z dziećmi na lody. Zmienił się również poziom wykształcenia polskich rolników. Coraz więcej gospodarzy ma wyższe wykształcenie, co bardzo pozytywnie wpływa na rozwój i wygląd wsi. Rolnicy mają możliwość korzystania z różnorodnych programów unijnych, co w dużej mierze skutkuje poprawą życia na wsi.

 Fot. Tymoteusz Tymiński

Wszystkie te zmiany są bardzo pozytywne i potrzebne, ponieważ prowadzą do szybkiego rozwoju i poprawy estetyki polskiej wsi. Dzięki tym wszystkim przemianom zmniejszyła się również różnica w poziomie życia między miastem a wsią.

 

Jak odnajdują się w tym wiejskie kobiety?

 

Nowoczesne maszyny rolnicze oraz zmodernizowane obory i chlewnie w dużej mierze odciążają kobiety. Panie maja mniej pracy w obejściu, jednak przybyło im obowiązków związanych z tzw. formalnym prowadzeniem gospodarstwa, m.in. prowadzeniem księgowości i załatwianiem różnych spraw w urzędach. Dzisiejsze kobiety wiejskie prowadzą bardziej nowoczesne gospodarstwa domowe. Więcej czasu poświęcają rodzinie i wychowaniu dzieci. Nie boją się nowych wyzwań i zadań, z którymi z reguły świetnie sobie radzą. Warto zauważyć, że kobiety coraz częściej wybierane są na sołtysów czy radnych gminnych.

 Fot. Tymoteusz Tymiński

Niezmienny od lat pozostaje jednak podział obowiązków: kobiety zajmują się prowadzeniem domu i opieką nad dziećmi, natomiast panowie pracami w gospodarstwie.

 

Czytaj też Dożynki wojewódzkie 2015

 

16 stycznia / 4 września 2015 r.