Wywiad tygodnia

Stulecie w indywidualnych losach

Rówieśnicy Niepodległej, świadkowie restytucji państwa polskiego i odbudowy naszej Ojczyzny

W roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości w sposób szczególny uhonorowaliśmy osoby urodzone w okresie odradzania się Polski, jej państwowości i gospodarki, a także tożsamości obywatelskiej Polaków. Dotarliśmy do osiemdziesięciu dziewięciu osób, kobiet i mężczyzn, urodzonych w 1918 roku i wcześniej.

– Ich dzieciństwo i młodość przypadły na czasy II Rzeczypospolitej, widzieli okropności II wojny światowej, uczestniczyli w powojennej odbudowie, pamiętają siermiężne czasy peerelu i wiosnę Solidarności. Ich pamięć, historie ich życia to żywe kroniki tamtych czasów. Tym cenniejsze, że przefiltrowane przez osobiste losy i doświadczenia – przypomina marszałek Piotr Całbecki.

Wszystkie te osoby zostały odznaczone wybitymi z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości medalami marszałka województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Są wśród nich bohaterowie ostatniej wojny i uczestnicy Powstania Warszawskiego, rolnicy, gospodynie domowe i oddane matki, nauczyciele, krawcy, cukiernicy, pielęgniarki, urzędnicy i sprzedawcy. Wizyty w domach, z wyrazami uszanowania i najlepszymi życzeniami, złożyli im gospodarz województwa i pozostali członkowie zarządu województwa oraz radni.

Biogramy rówieśników Niepodległej

9 listopada 2018 r.