Wywiad tygodnia

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Kujawsko-pomorska chmura medyczna jeszcze w tym roku

Rozmowa z Magdaleną Mike, prezesem samorządowej wojewódzkiej spółki Exea Data Center, która dostarcza infrastruktury technologicznej dla przyszłego regionalnego e-systemu gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej

 

Eksperci uważają, że budowana przez nasz samorząd województwa regionalna „chmura medyczna” – z repozytorium danych obrazowych, portalem pacjenta, aplikacją mobilną, rejestracją elektroniczną i możliwością prowadzenia multidyscyplinarnych e-konsyliów – oznacza prawdziwą rewolucję zarówno dla medyków, jak i dla pacjentów.

 

Największą rewolucją, którą oferujemy nasz system, będzie dostęp mieszkańców naszego województwa, a za ich zgodą lekarzy, do dokumentacji medycznej generowanej przez podmioty lecznicze z poziomu jednej aplikacji. Nasza platforma będzie portalem pacjenta, ale ma też niebagatelny potencjał diagnostyczny. W procesie leczenia kluczowe znaczenie mają, jak wiadomo, szybkość i trafność diagnozy. Dzięki zagregowaniu dokumentacji pacjenta w jednym miejscu lekarz będzie miał wgląd w pełne spektrum jego historii medycznej. (…)

 

Kolejnym niezwykle ważnym, wręcz rewolucyjnym narzędziem jest aplikacja umożliwiająca prowadzenie e-konsyliów lekarskich. Obecnie projekt ten jest pilotażowo wdrażany w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu i w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, wkrótce zostanie wprowadzony do pozostałych szpitali. Jak wskazują doświadczenia japońskie – Japonia jest prekursorem tego typu rozwiązań – trafność diagnostyki dzięki temu narzędziu poprawiła się o kilkadziesiąt procent. E-konsylia to przede wszystkim poprawa dostępności specjalistów, bo możliwa jest tu zdalna praca lekarzy z różnych miejsc na świecie (…) przy wykorzystaniu pełnej gamy instrumentów i obrazów w jakości diagnostycznej. Co istotne, cały proces e-konsyliów odbywa się w czasie rzeczywistym i mogą one być organizowane także ad hoc, np. w trakcie operacji.

 

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Obecnie cały świat dostrzega niewiarygodny potencjał w wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji dla wsparcia procesów diagnostycznych i terapeutycznych. Nasze regionalne repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej jest potencjalnie najlepiej [w kraju] przygotowaną strukturą – zarówno pod względem przyjętych rozwiązań technologicznych, jak i pod względem organizacyjnym – żeby stać się prekursorem w zakresie tworzenia schematów diagnostycznych wspierających lekarzy w procesie leczenia. To docelowe big data, które przy udziale badaczy i naukowców jest wstanie wygenerować predykcję stanu zdrowia pacjenta, aby w sposób adekwatny i nas czas zastosować właściwe środki zaradcze czy profilaktyczne. (…)

 

Warto sobie również uświadomić, że kolejną funkcją naszego systemu jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa naszych szpitali. (…)

 

Co będzie miał do dyspozycji pacjent?

 

System umożliwi pacjentowi dostęp do dokumentacji medycznej (…).  Oznacza to jedną aplikację integrującą dane z wielu placówek, z dostępem z każdego miejsca na świecie, (…) [i w konsekwencji] szybszą i celniejszą diagnozę [lekarską w przypadku choroby].

 

W planach jest również stworzenie cyfrowej „koperty życia”, w pierwszym etapie dedykowanej naszym seniorom, docelowo dla wszystkich mieszkańców województwa –  z informacjami na co chorujemy i jakie leki przyjmujemy, a także innymi danymi, istotnymi w sytuacjach ratowania życia. Z takiej koperty skorzystać będą mogli na przykład ratownicy medyczni. Oczywiście wszystko zostanie zaprojektowane z poszanowaniem procedur związanych z ochroną danych osobowych i przy uwzględnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

 

Czy nasz system będzie w jakiejś relacji z centralnym Internetowym Kontem Pacjenta?

 

Warto podkreślić, że rozwiązania i funkcjonalność naszego systemu w żadnym wypadku nie konkurują ani nie zastępują IKP. Chodzi wyłącznie o uzupełnienie na poziomie regionalnym funkcji IKP. Przy wdrożeniu repozytorium oparto się zresztą o autoryzację obecną już w IKP, aby nie było konieczności zakładania kolejnych kont w kolejnym systemie.

 

Dane medyczne to dane wrażliwe. Czy będą w naszym systemie bezpieczne?

 

Hasło „dane medyczne w chmurze” absolutnie nie oznacza, że są one zlokalizowane w bliżej nieokreślonej przestrzeni, jest wręcz odwrotnie. Miejsce ich składowania to swoisty sejf o znanej lokalizacji, gdzie dane przechowywane są zgodnie z najwyższymi procedurami bezpieczeństwa fizycznego i cybernetycznego. (…)

 

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

W projekcie korzystamy ze wszystkich topowych możliwości jeśli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa systemów informatycznych. System uwierzytelniania opiera się na profilu zaufanym, weryfikowanym przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej. (…) Dane w naszym repozytorium są równie bezpieczne, jak w systemach centralnych.

 

Kiedy i w jakim zakresie to ruszy?

 

Pełne uruchomienie systemu nastąpi pod koniec roku, wtedy też zostanie udostępniony mieszkańcom naszego województwa portal pacjenta. Równolegle odbywa się integracja repozytorium z systemami szpitalnymi, które systematycznie w najbliższych miesiącach będą zasilały go danymi bieżącymi i archiwalnymi. Mam nadzieje, że już w przyszłym roku uda nam się zaproponować wszystkim jednostkom ochrony zdrowia w naszym województwie, w tym przychodniom podstawowej opieki zdrowotnej, optymalną formę współpracy. (…)

 

Zobacz też Twoje wszystkie dane medyczne w chmurze

 

1 grudnia 2023 r.