Wywiad tygodnia

Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Adrianna Szyperska-Ślaska fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Adrianna Szyperska-Ślaska fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Hogwart w toruńskim Medyku

Rozmowa z Adrianną Szyperską-Ślaską, dyrektorem Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

 

Żyjemy w czasach renesansu kształcenia zawodowego?

 

Powrót do kształcenia zawodowego śmiało można nazwać renesansem, odrodzeniem na rzecz nowoczesnych form kształcenia, współpracy z pracodawcami, kształcenia wysokiej klasy specjalistów, nowoczesnych, aktywnych, otwartych na rozwój. Po okresie zapaści edukacji zawodowej i jej deprecjacji dostrzeżono brak fachowców. Wraz z postępem technologicznym i zmianami w strukturze rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na pracowników posiadających konkretne umiejętności zawodowe.

 

Zmienia się również postrzeganie samej edukacji zawodowej. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że istnieje wiele atrakcyjnych, opłacalnych ścieżek kariery dostępnych właśnie dla tak wykształconych fachowców. Nasze centrum obecnie współpracuje z ponad 60 pracodawcami. Mogę śmiało stwierdzić, że w ocenach pracodawców jesteśmy bezkonkurencyjni na medycznym rynku pracy. Wielu naszych słuchaczy jest zatrudnianych jeszcze przed ukończeniem szkoły, podczas odbywania praktycznej nauki zawodu.

 

Dyrektor toruńskiego Medyka Adrianna Szyperska-Śląska w pracowni fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Dyrektor toruńskiego Medyka Adrianna Szyperska-Ślaska w pracowni fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Czy liczba słuchaczy z roku na rok wzrasta?

 

Tak. I podam tu konkretne liczby. W 2018 roku, kiedy obejmowałam stanowisko dyrektora, w centrum kształciło się 150 słuchaczy. W bieżącym roku szkolnym jest ich 400. To wynik ogromnej pracy i zaangażowania nauczycieli, którzy swoją aktywnością i determinacją kształtują wizerunek centrum.

 

Kto do was trafia?

 

Trafiają do nas absolwenci szkół średnich, liceów, techników, ale również osoby posiadające wyższe wykształcenie i pracujące w innych zawodach. Trafiają osoby, które mają 18 lat, ale również osoby w wieku emerytalnym. Osoby, które szukają dla siebie miejsca na rynku pracy oraz takie, które już wykonują konkretne zawody. Są również osoby, które chcą radykalnie zmienić zawód lub zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Przekrój jest ogromny, potrzeby również. Jedynym warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły średniej.

 

Zajęcia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Zajęcia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Który z kierunków przez was oferowanych cieszy się największym zainteresowaniem?

 

Wszystkie nasze kierunki cieszą się zainteresowaniem, jednak prym wiodą technik masażysta i technik usług kosmetycznych. Są to zawody, które umożliwiają wieloraki sposób ich wykonywania – u pracodawców, w formie własnej działalności gospodarczej, stacjonarnie i mobilnie. Mogą być uprawiane samodzielne, jak również w zespole z innymi profesjami. Możliwości są nieograniczone.

 

Wszystkie profesje, w jakich kształcimy, są rozwojowymi zawodami. Można powiedzieć, że będą nabierały atrakcyjności właśnie ze względu na rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa na usługi medyczne, estetyczne i opiekuńcze.

 

Wasi słuchacze odnotowują sukcesy. Które według pani są godne odnotowania?

 

Tak, nasi słuchacze odnoszą sukcesy w konkursach zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich. Wspomnę
tu o pierwszym i drugim miejscu w Ogólnopolskim Konkursie „Teoria i praktyka w masażu” w Bydgoszczy, a także piątym miejscu w Międzywojewódzkim Konkursie „Poznaj tajniki masażu” organizowanym w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Moim zdaniem naszym największymi sukcesami, o których trzeba mówić, są stuprocentowa zdawalność egzaminów zawodowych, zdobyte certyfikaty, dyplomy i osiągane cele życiowe. Nasi słuchacze stają się liderami promocji zdrowia, angażują się w programy zdrowotne czy wolontariat. Wychodzą do społeczności z wiedzą i krzewią tę wiedzę. To ogromna wartość dodana.

 

Zajęcia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Zajęcia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Co was wyróżnia?

 

Profesjonalizm, rzetelność, elastyczność, umiejętność dostosowania się do potrzeb rynku pracy i potrzeb naszych słuchaczy. Kształcimy wysokiej klasy specjalistów w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w najnowszy sprzęt i materiały. Nasi absolwenci są wyposażeni w wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową. Absolwent, który opuszcza mury Medyka to specjalista gotowy podjąć natychmiast pracę w swoim zawodzie.

 

Tym co jeszcze nas wyróżnia, a co doceniają nasi słuchacze – oprócz specjalistycznej bazy dydaktycznej – jest życzliwa i twórcza atmosfera. Nie jesteśmy typową szkołą z dzwonkami i przepaścią między uczniem a nauczycielem. Nasi nauczyciele to pasjonaci, specjaliści, którzy stają się przewodnikami, doradcami, a w końcu kolegami pozwalającymi korzystać z własnych doświadczeń; mistrzami inspirującymi i sterującymi rozwojem swoich podopiecznych.

 

Ostatnio jedna ze słuchaczek określiła nas mianem Hogwartu. Myślę, że poniekąd trafnie.

 

8 grudnia 2023 r.