Aktualności

Wyróżnienie za działalność na rzecz Polonii

Wyróżnienie za działalność na rzecz Polonii

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w sobotę (2 maja) w obchodach jubileuszu 25-lecia powołania Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Podczas uroczystości za Zamku Królewskim w Warszawie gospodarz województwa odebrał nagrodę „Samorząd dla Polonii” przyznaną przez stowarzyszenie za wspieranie Polonii i Polaków poza granicami kraju w procesie kształtowania i podtrzymywania świadomości narodowej.

 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zostało powołane w 1990 roku przez grupę senatorów, posłów, działaczy niepodległościowych, hierarchów Kościoła, naukowców i ludzi kultury, których celem była odbudowa więzi z ojczyzną Polonii i Polaków mieszkających za granicą. „Wspólnota Polska” wspiera działalność organizacji polonijnych i związków Polaków na Wschodzie a także szkół, zespołów artystycznych, mediów polonijnych oraz polskich parafii. Świadczy też pomoc charytatywną oraz realizuje wiele projektów edukacyjnych, warsztatów i kursów. Udziela też pomocy stypendialnej dla młodzieży studiującej na polskich uczelniach oraz organizuje wypoczynek dla dzieci ze Wschodu.

 

Podczas sobotnich (2 maja) uroczystości z okazji 25-lecia organizacji na Zamku Królewskim w Warszawie, marszałek Piotr Całbecki odebrał z rąk prezesa stowarzyszenia Longina Komołowskiego nagrodę „Samorząd dla Polonii” przyznaną za działalność na rzecz kształtowania świadomości narodowej, budowanie łączności z krajem oraz promocję dokonań Polonii i Polaków poza granicami kraju. Uroczysta galę wręczenia nagród transmitowała TVP Polonia. Relacja znajduje się tutaj. Wręczenie nagrody marszałkowi oraz przemówienie włodarza naszego województwa od minuty 19.30.

 

Wśród działań marszałkowskiej administracji na rzecz współpracy z Polonią i wspierania Polaków poza granicami kraju są między innymi współorganizowany ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” wypoczynek dla dzieci i młodzieży na terenie regionu w ramach projektów „Lato z Polską” oraz „Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego”. Samorząd województwa zaangażował się także w prace renowacyjne na cmentarzu w Żytomierzu na Ukrainie oraz w Katedrze Najświętszej Marii Panny w Mohylewie na Białorusi a także prowadził zbiórki książek i materiałów dydaktycznych dla Polaków za granicą.

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

4 maja 2015 r.