Aktualności

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Polityki Senioralnej, fot. Andrzej Goiński
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Polityki Senioralnej, fot. Andrzej Goiński

Wspólnie o sprawach seniorów

Gośćmi środowego (11 maja) posiedzenia Wojewódzkiej Rady Polityki Senioralnej byli kujawsko-pomorscy delegaci do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. To pierwsze spotkanie obu gremiów, które łączy zarówno obszar tematyczny i jak terytorialny działania.

 

Powołana w 2014 roku Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem opiniodawczo-doradczym wspierającym działania samorządu województwa w obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia seniorów. Dziewiętnastoosobowe gremium tworzą przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz osób starszych.

 

Skład Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

 

Obywatelski Parlament Seniorów zainaugurował swoją działalność w październiku 2015 roku. Jego pierwsze posiedzenie odbyło się w Warszawie w gmachu Sejmu, w którego ławach zasiadło 460 delegatów, w tym 30 z województwa kujawsko-pomorskiego. Parlament Seniorów jest inicjatywą największych i najbardziej reprezentatywnych środowisk seniorskich w Polsce: Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz gminnych rad seniorów.

 

Połączone posiedzenie obu gremiów, które odbyło się 11 maja w Urzędzie Marszałkowskim było okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania wzajemnych kontaktów pomiędzy delegatami Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i członkami Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. W spotkaniu uczestniczyła także przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Krystyna Lewkowicz. Posiedzeniu przewodniczył członek zarządu województwa Sławomir Kopyść. Trzy osoby reprezentujące nasz region w parlamencie seniorów zasiadają równocześnie w marszałkowskiej Radzie ds. Polityki Senioralnej. Są to Lidia Królikowska, Ewa Zbelicka oraz Ireneusz Frelichowski.

 

Program spotkania

 

Urząd Marszałkowski pomaga w realizacji szeregu  przedsięwzięć organizowanych z myślą o potrzebach starszego pokolenia. W przygotowaniu są projekty dotyczące zwiększenia dostępności do usług społecznych dla osób starszych, finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wsparcie trafi między innymi na rozwój usług opiekuńczych takich jak tworzenie placówek wsparcia i opieki oraz organizacja wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego. Działania integracyjne, oświatowe i kulturotwórcze skierowane do seniorów zakładają też lokalne strategie rozwoju, które będą realizowane przez działające w całym regionie lokalne grupy działania (więcej).

 

Czytaj też: Dla aktywności seniorów

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

11 maja 2016 r.

 

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Polityki Senioralnej, fot. Andrzej GoińskiPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Polityki Senioralnej, fot. Andrzej GoińskiPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Polityki Senioralnej, fot. Andrzej GoińskiPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Polityki Senioralnej, fot. Andrzej GoińskiPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Polityki Senioralnej, fot. Andrzej GoińskiPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Polityki Senioralnej, fot. Andrzej GoińskiPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Polityki Senioralnej, fot. Andrzej GoińskiPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Polityki Senioralnej, fot. Andrzej GoińskiPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Polityki Senioralnej, fot. Andrzej Goiński