Aktualności

Uroczystość podpisania listu intencyjnego w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy, fot. UM Bydgoszcz
Uroczystość podpisania listu intencyjnego w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy, fot. UM Bydgoszcz

Wspólnie na rzecz nowej drogi z Bydgoszczy do ekspresówki

Rozpoczynają się przygotowania do budowy drogi gminnej łączącej Bydgoszcz z trasą szybkiego ruchu S5 i S10 w gminie Białe Błota. List intencyjny w sprawie współpracy przy opracowaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania podpisali 7 grudnia w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, wojewody kujawsko-pomorskiego, bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, miasta Bydgoszcz, powiatu bydgoskiego oraz gminy Białe Błota.

 

Chodzi o wspólne działania umożliwiające opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota. Dokument wskaże między innymi warianty przebiegu trasy oraz jej parametry techniczne (planuje się budowę nowego odcinka w klasie drogi głównej ruchu przyspieszonego lub drogi głównej z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu). Opracowanie będzie wstępem do dalszych działań umożliwiających stworzenie nowego połączenia drogowego, które skomunikuje Bydgoszcz z trasą szybkiego ruchu i usprawni ruch tranzytowy.

 

Liderem zadania będzie gmina Białe Błota, która przygotuje studium w latach 2018-2019. Opracowanie dokumentu sfinansują wspólnie samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, miasto Bydgoszcz, powiat bydgoski oraz gmina Białe Błota (każdy z partnerów pokryje 25 procent kosztów). Faza projektowa wymaga współdziałania między innymi zarządców dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowała już dokumentację, która umożliwia włączenie planowanej obwodnicy miejscowości Białe Błota w przyjęte rozwiązanie rozbudowy węzła Bydgoszczy. Działanie partnerów będzie wspierał wojewoda kujawsko-pomorski.

 

Podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

 

Treść listu intencyjnego

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

7 grudnia 2017 r.

ostatnia aktualizacja: 8 grudnia 2017 r.

 

Uroczystość podpisania listu intencyjnego w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy, fot. UM BydgoszczUroczystość podpisania listu intencyjnego w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy, fot. UM BydgoszczUroczystość podpisania listu intencyjnego w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy, fot. UM BydgoszczUroczystość podpisania listu intencyjnego w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy, fot. UM Bydgoszcz