Aktualności

Uroczystość podpisania listów intencyjnych w sprawie współpracy przy budowie ronda i obwodnicy Golubia-Dobrzynia, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP
Uroczystość podpisania listów intencyjnych w sprawie współpracy przy budowie ronda i obwodnicy Golubia-Dobrzynia, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP

Wspólnie dla budowy ronda i obwodnicy Golubia-Dobrzynia

Rozpoczynamy działania, dzięki którym mieszkańcy Golubia-Dobrzynia zyskają obwodnicę umożliwiającą wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum. W mieście o bogatej historii, w którym w styczniu odbyły się wojewódzkie obchody setnej rocznicy powrotu Kujaw i Pomorza do macierzy, powstanie także rondo, które ułatwi ruch i poprawi bezpieczeństwo w ścisłym centrum miasta. Pracują nad tym aż cztery samorządy: województwo kujawsko-pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, miasto Golub-Dobrzyń i gmina Golub-Dobrzyń. Ich przedstawiciele złożyli w poniedziałek (16 listopada) podpisy pod listami intencyjnymi w sprawie realizacji inwestycji. W uroczystości uczestniczyli marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.

 

Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego udało się nam zrealizować wiele ważnych inwestycji drogowych. Część z nich była możliwa dzięki dobrej współpracy z samorządem lokalnym. Te doświadczenia chcemy wykorzystać przy kolejnym wyzwaniu – budowie obwodnicy Golubia-Dobrzynia. To  jedno z kluczowych zadań w tej części województwa, inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Dzisiejsze porozumienie określa podział finansowych zobowiązań. To istotne, że przy dużych projektach możemy liczyć na współpracę z samorządami lokalnymi. Inwestycje są kosztowne, a zależy nam, by modernizować drogi w regionie w oparciu o możliwie najwyższe standardy – podkreślał wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.

 

W spotkaniu wzięli udział także starosta golubsko-dobrzyński Franciszek Gutowski, wicestarosta Danuta Malecka, burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski i wójt gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz.

 

Budowa obwodnic rozwiązuje wiele problemów: umożliwia wyprowadzenie ruchu tirów poza ścisłe centrum miasta, zmniejsza hałas, poprawia bezpieczeństwo i komunikację na drogach. Dzisiejsze porozumienie pozwoli rozpocząć wspólne działania zmierzające do opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla budowy obwodnicy Golubia-Dobrzynia. Dokument wskaże między innymi możliwe warianty przebiegu trasy oraz jej parametry techniczne (obwodnica zaliczona zostanie do kategorii dróg wojewódzkich). Opracowanie będzie wstępem do dalszych działań umożliwiających stworzenie nowego połączenia drogowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Przygotowanie dokumentu sfinansują wspólnie samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, powiat golubsko-dobrzyński, miasto Golub-Dobrzyń i gmina Golub-Dobrzyń (każdy z partnerów pokryje 25 procent kosztów). Strony będą wspólnie działały na rzecz pozyskania na realizację inwestycji funduszy krajowych i zewnętrznych. Liderem zadania będzie samorząd województwa, w którego imieniu działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

List intencyjny w sprawie budowy obwodnicy Golubia-Dobrzynia

 

Podczas uroczystości podpisano także porozumienie dotyczące współpracy w zakresie budowy ronda przy ulicach Józefa Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w Golubiu-Dobrzyniu. Powstanie niezbędna dokumentacja projektowa, w oparciu o którą możliwe będzie uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zadanie będzie finansowane w równych częściach przez województwo kujawsko-pomorskie (lidera zadania), powiat golubsko-dobrzyński i miasto Golub Dobrzyń. Przygotowanie dokumentacji potrwa około dwóch lat. Wtedy możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych. Każda ze stron sfinansuje 1/3 kosztów zadania. Rondo zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo na ruchliwym skrzyżowaniu, kierowcom ułatwi zawracanie, wpłynie też na redukcję prędkości podczas przejazdu przez to miejsce.

List intencyjny w sprawie budowy ronda

 

W ostatnich latach na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego zrealizowano szereg inwestycji drogowych. Największe z nich to:

 • modernizacja drogi wojewódzkiej nr 534 na odcinku Golub Dobrzyń – Cetki (koszt: 22 mln zł)
 • modernizacja drogi wojewódzkiej nr 554 Golub-Dobrzyń – Kowalewo Pomorskie (15 mln zł)
 • rozbudowa skrzyżowania ulic Wodnej, Zamkowej i gen. Józefa Hallera w Golubiu-Dobrzyniu (2,3 mln zł)
 • przebudowa ul. Toruńskiej w Golubiu-Dobrzyniu – (1,2 mln zł)
 • budowa ronda w Zbójnie (10 mln zł).

 

W październiku podpisano umowę na budowę 11-kilometrowej ścieżki rowerowej wzdłuż dróg wojewódzkich nr 554 i 649 z Sierakowa w kierunku Chełmży. Koszt inwestycji to ponad 11 mln zł.

 

Przy wsparciu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w regionie wybudowano 8 obwodnic. Inwestycje zostały zrealizowane w:

 • Brodnicy (długość: 2,5 km, koszt: 50 mln zł),
 • Chełmnie (3,7 km, 14 mln zł),
 • Janikowie (2,6 km, 21 mln zł),
 • Mroczy (4,2km, 19 mln zł),
 • Nakle nad Notecią (2,3 km, 64 mln),
 • Mogilnie (5,0km, 31 mln zł),
 • Pakości (1,9 km, 7 mln zł),
 • Płazowie (1,7km, 7 mln zł).

 

Koszt wszystkich przedsięwzięć to ponad 200 milionów złotych. Zadania były współfinansowane przez samorządy lokalne. Samorząd województwa zapewnił też środki, które pozwoliły przebudować istniejącą sieć drogową, co umożliwiło m.in. wyprowadzenie tranzytu z centrum Aleksandrowa Kujawskiego.

 

Wspólnie z lokalnymi samorządami przygotowujemy się do budowy kolejnych obwodnic m.in. w:

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

16 listopada 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2020 r.

 

Przedstawiciele samorządów składają podpisy pod listami intencyjnymi, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPMarszałek Piotr Całbecki składa podpis pod listami intencyjnymi, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPUroczystość podpisania listów intencyjnych w sprawie współpracy przy budowie ronda i obwodnicy Golubia-Dobrzynia, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPUroczystość podpisania listów intencyjnych w sprawie współpracy przy budowie ronda i obwodnicy Golubia-Dobrzynia, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPNa zdjęciu wójt Golubia-Dobrzynia Marek Ryłowicz, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPNa zdjęciu starosta powiatu golubsko-dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPNa zdjęciu wicemarszałek Zbigniew Sosnowski, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPNa zdjęciu marszałek Piotr Całbecki, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP