Aktualności

Organizacje pozarządowe zorganizują m.in rajdy rowerowe w różnych częściach województwa, fot. Tymon Markowski dla UMWKP
Organizacje pozarządowe zorganizują m.in rajdy rowerowe w różnych częściach województwa, fot. Tymon Markowski dla UMWKP

Wspieramy turystyczne projekty pozarządówek

Zlot Miłośników Pojezierza Brodnickiego, Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości, „Nad Wdą 2020” oraz „CykloCekcyn 2020” – 28 różnego rodzaju projektów związanych z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa realizują w tym roku kujawsko-pomorskie organizacje pozarządowe dzięki wsparciu samorządu województwa. Dofinansowanie trafiło również na znakowanie szlaków turystycznych. Na realizację tegorocznych zadań przeznaczono blisko 140 tysięcy złotych.

 

– Przedsięwzięcia i imprezy przygotowywane przez organizacje pozarządowe to ważny wkład w rozwój regionalnej oferty turystycznej oraz popularyzację i upowszechnianie turystyki na Kujawach i Pomorzu. To dzięki takim inicjatywom atrakcyjność turystyczna naszego województwa rośnie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

O wsparcie w konkursie ubiegały się towarzystwa turystyczno-krajoznawcze, stowarzyszenia, fundacje oraz kluby turystyczne. Dofinansowanie trafiło na organizację na terenie naszego województwa rajdów pieszych i rowerowych, konkursów oraz imprez turystyczno-krajoznawczych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Suma dotacji to 80 tysięcy złotych.

 

Wśród dotowanych projektów znalazły się konkurs krasomówczy dzieci, młodzieży i przewodników turystycznych organizowany przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Z. Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu, Zlot Aktywnych Krajoznawców przygotowywany przez Oddział Kujawsko Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, czy rajd rowerowy „Cała Kruszwica na rowery”, którego organizatorem jest Oddział Nadgoplański PTTK.

 

Samorząd województwa przekazał blisko 60 tysięcy złotych na rozwój i promocję kulturowych szlaków turystycznych. Dzięki wsparciu odnowione zostanie oznakowanie kujawsko-pomorskiego odcinka Camino Polaco na Szlaku św. Jakuba, a Lokalna Organizacja Turystyczna Pałuki zrealizuje kampanię promocyjną Szlaku Piastowskiego.

 

Urząd Marszałkowski wsparł realizację projektów organizacji pozarządowych w dziedzinach: kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W puli środków, które trafią do NGO na te działania jest blisko 8 milionów złotych, które zostały rozdysponowane w ramach 26 konkursów. Czytaj więcej:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

5 sierpnia 2020 r.