Aktualności

Wspieramy aktywność seniorów

Wspieramy aktywność seniorów

Urząd Marszałkowski pomaga w realizacji przedsięwzięć, których cel to aktywizacja oraz integracja społeczna starszego pokolenia. W ramach konkursu skierowanego do organizacji pozarządowych dotacje trafiły w tym roku na realizację 24 projektów.

Suma przeznaczonego na ten cel wsparcia to 100 tysięcy złotych. Dofinansowanie trafi na organizację:

  • półkolonii, warsztatów i innych inicjatyw integrujących osoby starsze z młodszym pokoleniem,
  • przedsięwzięć  aktywizujących społecznie seniorów.

To różnego rodzaju imprezy, spotkania i zajęcia. Wsparcie otrzymały między innymi: Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, toruńskie Stowarzyszenie „Żyć Lepiej”, Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chlewiska z powiatu inowrocławskiego.

Lista projektów, na które trafiło dofinansowane tutaj.

Wspieranie przygotowywanych przez organizacje pozarządowe przedsięwzięć skierowanych do osób 60+ wpisuje się w szereg inicjatyw Urzędu Marszałkowskiego wychodzących naprzeciw potrzebom seniorów. Od ubiegłego roku w regionie działa powołana z inicjatywy marszałka Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

11 maja 2015 r.