Aktualności

Wnętrze kościoła Wniebowzięcia NMP w Lipnie, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl
Wnętrze kościoła Wniebowzięcia NMP w Lipnie, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

Wsparcie na prace w zabytkach

Trwa nabór wniosków o wsparcie finansowe na prace remontowe i konserwatorskie w zabytkowych obiektach regionu w 2017 roku. Samorząd województwa od lat konsekwentnie wspiera tego rodzaju przedsięwzięcia.

 

– Kontynuujemy nasz program restauracji i renowacji kujawsko-pomorskich zabytków. Wspólnie z właścicielami i administratorami tych obiektów przez ostatnie lata udało nam się zrobić wiele dla ochrony dziedzictwa kulturowego regionu. Zachęcam do aplikowania o wsparcie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Dotacje mogą być udzielane na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, dostępnych publicznie, posiadających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe i znajdujących się w złym stanie technicznym. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację wieloletnią (maksymalnie na okres trzech lat) lub jednoroczną. Nabór wniosków trwa do 15 grudnia. Szczegóły dotyczące aplikowania o wsparcie.

 

Wsparcie trafia m. in. na naprawę dachów i wiekowych murów, odnowę elewacji, a także renowację wnętrz i konserwację zabytkowego wyposażenia. W latach 2009-2015 marszałkowskie środki umożliwiły realizację blisko tysiąca zadań. Suma dotacji, które trafiły na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz budżetu województwa to blisko ponad 60 milionów złotych. 

 

O wsparciu udzielonym w 2016 roku

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

5 grudnia 2016 r.