Aktualności

Uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie inwestycji (15 czerwca), fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl
Uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie inwestycji (15 czerwca), fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

Wsparcie na drogi dojazdowe do pól uprawnych

Prawie 9,5 miliona złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego trafi w tym roku na modernizację 77 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 109 gminach regionu. Uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie inwestycji z przedstawicielami samorządów lokalnych odbyło się w środę i czwartek (15 i 16 czerwca) w Urzędzie Marszałkowskim.


– Co roku kujawsko-pomorskie gminy wiejskie mogą skorzystać z dotacji z budżetu województwa na poprawiające jakość gruntów rolnych inwestycje związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych. Środki zostały podzielone tak, by każda aplikująca gmina mogła liczyć na dofinansowanie jednej swojej inwestycji
– mówi marszałek Piotr Całbecki.

W ostatnich latach dzięki inwestycjom w gospodarstwach m.in za sprawą pieniędzy unijnych, powiększyła się liczba ciągników oraz nowoczesnych maszyn rolniczych. Bezpieczny i komfortowy dojazd do pól mogą zapewnić wyłącznie zmodernizowane drogi, które poprawiają jednocześnie warunki pracy rolników. Modernizacja dróg polega najczęściej na położeniu utwardzonej nawierzchni, w przyjętej przez gminę technologii, przygotowaniu zjazdów na pola uprawne oraz zapewnieniu odwodnienia drogi.

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie tego rodzaju inwestycji pochodzą z  należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. O wsparcie mogą wnioskować samorządy lokalne z terenu województwa, zaś podziału tych środków dokonuje zarząd województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Dzięki przyznanym w latach 2007-2015 dotacjom na terenie gmin województwa kujawsko-pomorskiego zmodernizowano ponad 720 kilometrów dróg poprawiających warunki pracy rolniczej, a samorząd województwa wsparł realizację tego typu projektów kwotą ponad 60 milionów złotych.

 

W środowej (15 czerwca) uroczystości wręczenia umów beneficjentom uczestniczył wicemarszałek Dariusz Kurzawa.

 

Lista beneficjentów i wysokość wsparcia zadań z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, które zostały zaplanowane do realizacji w 2016 r.

 

Czytaj też: PROW na bezpieczne drogi

 

Beata Krzemińska

Rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

15 czerwca 2016 r.

ostatnia aktualizacja: 16 czerwca 2016 r.

 

Uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie inwestycji (15 czerwca), fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie inwestycji (15 czerwca), fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie inwestycji (15 czerwca), fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie inwestycji (15 czerwca), fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie inwestycji (15 czerwca), fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie inwestycji (15 czerwca), fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie inwestycji (15 czerwca), fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie inwestycji (15 czerwca), fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie inwestycji (15 czerwca), fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie inwestycji (15 czerwca), fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie inwestycji (15 czerwca), fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie inwestycji (15 czerwca), fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie inwestycji (15 czerwca), fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie inwestycji (15 czerwca), fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie inwestycji (15 czerwca), fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie inwestycji (15 czerwca), fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie inwestycji (15 czerwca), fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie inwestycji (15 czerwca), fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie inwestycji (15 czerwca), fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie inwestycji (15 czerwca), fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie inwestycji (15 czerwca), fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie inwestycji (15 czerwca), fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie inwestycji (15 czerwca), fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl