Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Pomoc na czas epidemii

Podległy marszałkowi województwa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w obliczu epidemii szczególną uwagę poświęca osobom starszym, zwłaszcza tym, które mieszkają samotnie. Obecnie koordynuje pomoc dla ponad pół tysiąca takich osób. Cały czas działają też adresowana do seniorów i ich rodzin infolinia i profil facebookowy Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej.

Regionalne Centrum Informacji Senioralnej

  • pod numerem telefonu 56 657 14 69
  • na portalu internetowym http://www.infosenior.rops.torun.pl/
  • na Facebooku (wrzuć do wyszukiwarki FB „Regionalne Centrum Informacji Senioralnej”)

– Jestem zadowolony z tego, że różne formy wsparcia dla tej grupy udało nam się uruchomić na długo przed epidemią COVID-19 i że zdążyły one już okrzepnąć. Dzięki temu znacznie łatwiej nam trafić z pomocą do osób, które jej potrzebują. Mamy też ważne w tej sytuacji ich zaufanie – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

W obecnej trudnej sytuacji bardzo dobrze sprawdzają się bransoletki życia, czyli system teleopieki domowej. Pracownicy ROPS zadzwonili do każdego z objętych systemem seniorów pytając, czy nie potrzebują pomocy. Zdecydowana większość odpowiedziała, że radzi sobie w kwestiach bytowych, a zakupy robią im rodzina lub sąsiedzi. Pozostali otrzymali numery telefonów do gminnych instytucji, które bezpośrednio prowadzą taką pomoc. Działa to dobrze na przykład w Bydgoszczy (zgłoszenia tego rodzaju potrzeb przyjmuje od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00 Biuro Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta, tel. 668 834007 i 668 834 006) i w Toruniu (zgłoszenia na całodobową infolinię Działu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego MOPR, tel. 56 477 00 91 i 56 477 00 92).

Skontaktowaliśmy się też z tymi starszymi paniami i panami, których system zlokalizował poza miejscem zamieszkania. Chcieliśmy sprawdzić, czy wszystko u nich w porządku. We wszystkich przypadkach okazało się, że przebywali w domach swoich bliskich, do których przenieśli się na czas epidemii.

ROPS i współpracujący z nim w tym zakresie regionalny oddział Polskiego Czerwonego Krzyża zmodyfikowały też pozostałe elementy programu, obejmującego także opiekę dzienną (na obszarach wiejskich), pomoc sąsiedzką (w miastach) i wolontariat opiekuńczy (w miastach na prawach powiatu). Obecnie wszystkim podopiecznym programu robimy codzienne zakupy.

Cały czas działa też stworzone przez ROPS Regionalne Centrum Informacji Senioralnej (RCIS) – pod numerem telefonu 56 657 14 69 oraz na koncie facebookowym (pod nazwą Regionalne Centrum Informacji Senioralnej). Pod numerem infolinii seniorzy uzyskają informację gdzie powinni zadzwonić w sprawie bezpłatnego dowozu zakupów w swojej miejscowości, a także inne potrzebne numery telefonów. Na swoim koncie na FB, obok zwykłych informacji, RCIS publikuje m.in. informacje na temat lokalnego, organizowanego przez miasta i gminy wsparcia dla seniorów na czas epidemii oraz zaproszenie na wirtualne warsztaty „Senior w czasach epidemii”. 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

24 marca 2020 r.

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKP