Aktualności

Wręczenie czeków w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, fot. LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”
Wręczenie czeków w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, fot. LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Granty dla lokalnych inicjatyw na Kujawach

Kluby młodzieżowe, integracja lokalna, czy aktywizacja społeczno-zawodowa na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w powiecie aleksandrowskim to lokalne inicjatywy, które zostały wsparte unijnymi środkami rozdysponowanymi w formie grantów przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. Do odbiorców trafi łącznie ponad 1,1 miliona złotych. Symboliczne czeki wręczyła grantobiorcom członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska.

 

Powierzenie lokalnym społecznościom decydowania o środkach na ważne lokalnie cele okazało się sukcesem. LGD-y z powodzeniem realizują związane z tym zadania – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i zostały rozdysponowane w ramach 14 umów. Są to działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, takie jak kluby młodzieżowe oraz animacja aktywności lokalnej, a także inicjatywy podejmowane na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Pieniądze trafiły do 10 różnych odbiorców, z których beneficjentem najwyższej kwoty (450 tysięcy złotych w ramach 3 umów) jest Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy OPERATOR Tomasz Pietras, który wykorzysta środki na aktywizację społeczno-zawodową w Gminach Koneck, Zakrzewo, Bądkowo, Raciążek, Nieszawa oraz mieście i gminie Aleksandrów Kujawski i Ciechocinku (wszystkie w powiecie aleksandrowskim).

 

Lokalne Grupy Działania to partnerstwa tworzone przez samych mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. W naszym regionie jest ich 28. Swoje inicjatywy realizują z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). W działaniach tym jesteśmy prekursorem na skalę krajową.

 

Zobacz także:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

22 lipca 2021 r.

 

Wręczenie czeków w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, fot. LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”Wręczenie czeków w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, fot. LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”Wręczenie czeków w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, fot. LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”Wręczenie czeków w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, fot. LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”Wręczenie czeków w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, fot. LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”Wręczenie czeków w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, fot. LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”