Aktualności

Remont drogi wojewódzkiej nr 559, marzec 2021 roku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Remont drogi wojewódzkiej nr 559, marzec 2021 roku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Prace na trasie Lipno-Jasień przebiegają zgodnie z planem

Między Lipnem a Jasieniem (powiat lipnowski) na 17 km powstaje nowa droga na trasie wojewódzkiej nr 559. Zrealizowano już ponad połowę prac, które finalnie pozwolą na bezpieczne połączenie Lipna z granicą województwa, i dalej z Płockiem. Wzdłuż nowej drogi, na 7-kilometrowym, odcinku budowana jest ścieżka rowerowa.

 

– To drugi etap modernizacji drogi wojewódzkiej z Lipna w kierunku Płocka. Kierowcy jeżdżą już odnowioną częścią trasy pomiędzy Jasieniem a granicą województwa, a teraz, zgodnie z planem realizujemy przebudowę następnych odcinków. Droga jest budowana i modernizowana w oparciu o najlepsze standardy zakładające poprawę bezpieczeństwa i jakość podróżowania – mówi marszałek Piotr Całbecki.  

 

Droga wojewódzka nr 559 łączy Lipno z Płockiem (województwo mazowieckie). Na odcinku prowadzącym do granicy naszego województwa komunikuje m.in. gminy Lipno i Tłuchowo w powiecie lipnowskim z drogą krajową nr 10, a po zakończeniu modernizacji umożliwi wygodne i bezpieczne połączenie także z Toruniem.

 

Obecnie jezdnia między Lipnem i Jasieniem jest poszerzana do 7 metrów i wzmacniania. Przy drodze powstają utwardzone pobocza i zatoki autobusowe, a znajdujące się na tym odcinku przejścia dla pieszych uzyskują oświetlenie. Zadbano też o poprawę geometrii ważnych skrzyżowań. Na całej trasie pojawi się nowe oznakowanie pionowe i poziome. Dzięki współpracy samorządu województwa z miastem i gminą Lipno, powstaje chodnik i ścieżka rowerowa o długości 7 km, prowadząca z Lipna do pobliskiej miejscowości Wierzbick.

 

Prace na drodze wojewódzkiej nr 559 przebiegają zgodnie z harmonogramem, ich zaawansowanie wynosi około 55%. Wykonano cały zakres związany z wymianami gruntu na torfowiskach, budową przepustów, kanalizacji deszczowej i rowów odwodnieniowych, usunięto wszystkie kolizje z sieciami teletechnicznymi. Wyburzone zostały pozostałości po wiadukcie kolejki wąskotorowej. Cała trasa zyskała podbudowę z kruszywa i stabilizację. Na kolejnych odcinkach układana jest nawierzchnia bitumiczna. Kontynuowane są prace przy ścieżce rowerowej, chodnikach, zatokach autobusowych i zjazdach do posesji.

 

Zakończenie całej inwestycji planowane jest w połowie przyszłego roku. Łączny koszt to 74 miliony złotych. Modernizacja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu województwa.

 

W 2019 roku zakończył się pierwszy etap inwestycji polegający na przebudowie 5-kilometrowego odcinka od Jasienia (powiat lipnowski) do granicy województwa. W ramach tej inwestycji powstały m.in. drogi rowerowe, rondo w Kamieniu Kotowym (powiat lipnowski) oraz miejsce do kontroli pojazdów. W ubiegłym roku odnowiona została ulica Tadeusza Kościuszki w Lipnie, która jest fragmentem drogi wojewódzkiej nr 559.

 

Modernizowana droga nr 559 jest jedną z blisko 90 tras, które podlegają samorządowi województwa kujawsko-pomorskiego. Sieć dróg wojewódzkich ma długość ponad 1700 kilometrów, z czego w powiecie lipnowskim znajduje się około 100 kilometrów.

 

 Ważne liczby:

  • koszt aktualnych prac budowlanych – 74 miliony złotych
  • długość modernizowanych obecnie odcinków drogi – 17 km
  • długość zmodernizowanego wcześniej odcinka Jasień-granica województwa – 5 km
  • gwarancja – 7 lat
  • zaawansowanie rzeczowe  55%.

 

Wydatki na inwestycje drogowe

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na przygotowanie i realizację zadań drogowych zabezpieczył środki o łącznej wartości 800 milionów złotych, które zostaną wykorzystane na przeprowadzenie inwestycji do 2023 roku. Do tej kwoty dołączyliśmy kolejne 200 milionów złotych przeznaczony na modernizację infrastruktury drogowej w następnych trzech latach, co łącznie daje miliard złotych na poprawę jakości wojewódzkich tras. Z listą realizowanych obecnie zadań można zapoznać się na naszej stronie.

 

Zobacz też:

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich i

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

22 lipca 2021 r.

 

Remont drogi wojewódzkiej nr 559, marzec 2021 roku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPRemont drogi wojewódzkiej nr 559, marzec 2021 roku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPRemont drogi wojewódzkiej nr 559, marzec 2021 roku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPRemont drogi wojewódzkiej nr 559, marzec 2021 roku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPRemont drogi wojewódzkiej nr 559, marzec 2021 roku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPRemont drogi wojewódzkiej nr 559, marzec 2021 roku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP