Aktualności

LGD dysponują środkami m. in. na budowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, fot. Tymon Markowski
LGD dysponują środkami m. in. na budowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, fot. Tymon Markowski

Wsparcie na lokalne sprawy

Lokalne grupy działania (LGD), czyli partnerstwa realizujące wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego ideę regionalnego budżetu obywatelskiego, ogłosiły kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów. Środki z puli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich posłużą inwestycjom w dziedzinie turystyki, rekreacji i kultury, a także gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, wsparciu przedsiębiorczości oraz działaniom na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego.

 

Lokalne grupy działania (LGD) tworzą mieszkańcy, organizacje pozarządowe i samorządy, które wdrażają finansowany z europejskich środków instrument „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (RLKS). – Jesteśmy jedynym regionem w kraju, które w tak dużej skali zastosowało RLKS – zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach. Do dyspozycji LGD trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Środki te zasilą publiczną infrastrukturę, wesprą lokalną przedsiębiorczość i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców – przypomina marszałek Piotr Całbecki. W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PO Ryby. 

 

Aktualne nabory wniosków ogłoszone przez LGD:

 

  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” prowadzi nabory wniosków o wsparcie na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, a także na budowę lub przebudowę publicznych dróg gminnych lub powiatowych. Limit środków w każdym z naborów to blisko 1,1 miliona złotych. Wnioski można na składać do 8 maja. Szczegółowe informacje o naborach na stronie: lgddolinadrwecy.org.pl

 

  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki prowadzi dwa nabory wniosków. Pierwszy dotyczy wsparcia na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej (w puli jest 1,2 miliona złotych). W drugim, dotyczącym zachowania dziedzictwa lokalnego, chodzi zarówno o restaurację zabytkowych obiektów, jak i projekty związane z kultywowaniem lokalnej tradycji historycznej (w puli jest ponad 400 tysięcy złotych). Nabory wniosków potrwają do 12 maja. Szczegółowe informacje na stronie kujawiaki.pl

 

  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” ogłosiło nabór wniosków, w którym można się ubiegać o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na uruchomienie pierwszej własnej firmy można otrzymać 60 tysięcy złotych. Wnioski można składać między 4 a 18 maja. W puli jest 1,7 miliona złotych. Informacje o naborze na lgdvistula.org.

 

  • Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” ogłosiła dwa nabory wniosków. Pierwszy dotyczy wsparcia na założenie własnej firmy, a o pomoc w wysokości nawet 100 tysięcy złotych można wnioskować od 8 maja do 22 maja. Limit środków na tego rodzaju działania to 900 tysięcy złotych. Drugi nabór dotyczy wsparcia na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. W puli jest 1,5 miliona złotych, a wnioski można składać między 8 maja a 5 czerwca. Informacje o naborach na stronie lgd.com.pl

 

  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” planuje w najbliższym czasie 4 nabory wniosków. Do podziału będą środki na uruchomienie własnej firmy (w puli jest ponad 300 tysięcy złotych), rozwój działalności gospodarczej (w puli 1,5 miliona złotych), budowę lub przebudowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej (1 milion złotych w puli) i zachowanie dziedzictwa lokalnego, czyli działania z zakresu restauracji zabytkowych obiektów oraz projekty związane z kultywowaniem lokalnej tradycji historycznej (w puli jest 300 tysięcy złotych). Nabory wniosków odbędą się między 11 a 31 maja. Szczegóły na stronie pl.

 

Zapraszamy też do udziału w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez LGD – WIĘCEJ

 

Zobacz również:

 

Beata Krzemińska

Rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

26 kwietnia 2017 r.