Aktualności

Wsparcie dla gastronomii i klubów fitness – ostatnie dni na składanie wniosków
Wsparcie dla gastronomii i klubów fitness – ostatnie dni na składanie wniosków

Wsparcie dla gastronomii i klubów fitness – wnioski jeszcze tylko dziś

Jeszcze tylko dziś (7 grudnia) firmy gastronomiczne i branży fitness mogą składać wnioski o dedykowane marszałkowskie granty na utrzymanie lub przywrócenie miejsc pracy. Dostępne na naszej stronie internetowej formularze, które należy przesyłać drogą elektroniczną, zostały maksymalnie uproszczone. Wypłaty przewidujemy jeszcze w grudniu.

– Nie możemy dać upaść tym branżom. Pomoc samorządu województwa to realny wyraz naszej solidarności z pracującymi w nich ludźmi – mówił marszałek Piotr Całbecki podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej, na której ogłosił zakres i zasady wsparcia.

Granty obrotowe na utrzymanie miejsc pracy to zapowiadane wcześniej przez gospodarza województwa dofinansowanie etatów w wysokości 3 tysięcy złotych miesięcznie na pracownika. Firma, która w związku z obostrzeniami antyepidemicznymi musiała zamknąć lokal czy klub, może otrzymać od 6 do 12 tysięcy złotych, w zależności od obrotów, na utrzymanie lub przywrócenie jednego lub dwóch stanowisk w pracy. Środki zostaną wypłacone w jednej transzy. Nabór wniosków został oficjalnie ogłoszony 30 listopada. Wnioski, w formie elektronicznej, maksymalnie uproszczone, można składać do 7 grudnia; umowy będą podpisywane w pięciu lokalizacjach (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław). 

Na potrzeby obsługi grantów uruchomiliśmy dedykowany adres e-mailowy i podstronę na www.kujawsko-pomorskie.pl:

Lista rankingowa zostanie sporządzona wyłącznie w oparciu o punktację, kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Jako główne kryterium premiujące przyjęliśmy spadek obrotów wyższy niż 50 proc.  Zwróciliśmy się też do Komisji Europejskiej i właściwych ministerstw z wnioskiem o możliwość skierowania pomocy do firm założonych w 2020 roku.

Placówki gastronomiczne oraz ośrodki budowania formy i poprawy kondycji fizycznej mogą się również ubiegać o preferencyjne pożyczki udzielane na weksel in blanco (jako jedyne zabezpieczenie). Z analiz zespołu pod kierownictwem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego wynika, że takie rozwiązanie poszerzy dostępność tej formy wsparcia.

Wsparcie dla przedsiębiorstw branż gastronomicznej i fitness jest elementem wartego 910 milionów złotych marszałkowskiego pakietu antykryzysowego, czyli samorządowego wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce. Pakiet finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

4 grudnia 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 7 grudnia 2020 r.