Aktualności

Grafika okolicznościowa

WRON(a) orła nie pokona!

Dziś (13 grudnia), w siedzibie Muzeum Historii Włocławka spotkanie „WRON(a) orła nie pokona! W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego”.

 

Stan wojenny został wprowadzony 13 grudnia 1981 r. z pogwałceniem obowiązującego ówcześnie porządku prawnego. Najwyższą władzę w państwie objęła niekonstytucyjna Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, na czele której stanął gen. Wojciech Jaruzelski. Internowano ponad 10 tysięcy działaczy solidarnościowych, a życie straciło nawet ponad 100 osób. Stan wojenny zniesiono 22 lipca 1983 r.  

 

Podczas spotkania w Muzeum Historii Włocławka zaprezentowane zostaną materiały archiwalne, wśród których są liczne fotografie dokumentujące demonstracje uliczne z lat 1980–1981, wydawnictwa Regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) „Solidarność” oraz plakaty i afisze związkowe, a także materiały propagandowe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

 

Wstęp — 1 złoty. Spotkanie odbywa się w siedzibie muzeum przy ul. Szpichlernej 19, o godz. 12. Serdecznie zapraszamy!

 

Muzeum Historii Włocławka, które jest jednym z sześciu oddziałów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, jest jednostką kultury samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

 

13 grudnia 2021.