Aktualności

Inauguracja Kujawsko-Pomorskiej Rady Regionalnej Przemysłu Przyszłości, fot. Łukasz Wojtczak dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
Inauguracja Kujawsko-Pomorskiej Rady Regionalnej Przemysłu Przyszłości, fot. Łukasz Wojtczak dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Rada Przemysłu Przyszłości

W ubiegłym tygodniu w Bydgoszczy swoją działalność zainaugurowała Kujawsko-Pomorska Rada Regionalna Przemysłu Przyszłości. Podczas pierwszego posiedzenia wręczono powołania członkom rady, jej przewodniczącym został wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski.

 

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości będzie wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw, jednostek zarządzających klastrami innowacyjnymi, podmiotów działających na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Jej celem jest wspomaganie procesów transformacji cyfrowej, wdrażanie cyfrowych produktów i usług oraz wprowadzanie modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania z obszaru m.in. inteligentnej analizy danych, automatyzacji i komunikacji maszyn oraz ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów, a także cyberbezpieczeństwa.

 

Na mechanizmy współpracy będą się składać:

  • tworzenie mechanizmów współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej,
  • inicjowanie, wraz z partnerami i przedsiębiorcami, projektów badawczych w zakresie nowatorskich rozwiązań cyfrowych,
  • współpraca międzynarodowa, w szczególności z innymi platformami z państw Unii Europejskiej poprzez wymianę doświadczeń, transfer wiedzy oraz kształtowanie spójnego podejścia do procesów transformacji cyfrowej przemysłu.

 

W dziedzinie prawa będzie to:

  • opiniowanie projektów założeń i aktów prawnych dotyczących obszaru działalności Platformy;
  • udzielanie niefinansowego wsparcia z przeznaczeniem na transformację cyfrową.

 

Rady regionalne Fundacji to wojewódzkie ciała opiniodawczo-doradcze zrzeszające autorytety w obszarze przemysłu 4.0. Zespoły mają analizować wdrażanie przemysłu 4.0 w regionie, a także rozmawiać o potrzebach związanych z jego wsparciem. Rady będą inicjować działania oraz opracowywać rekomendacje dla instytucji wspierających rozwój przemysłu 4.0. 

 

Wiceprzewodniczącym Kujawsko-Pomorskiej Rady Regionalnej Przemysłu Przyszłości został prof. UKW, dr hab. inż. Marek Macko, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

 

Kancelaria Marszałka

 

13 grudnia 2021 r.

 

Inauguracja Kujawsko-Pomorskiej Rady Regionalnej Przemysłu Przyszłości, fot. Łukasz Wojtczak dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu WojewódzkiegoInauguracja Kujawsko-Pomorskiej Rady Regionalnej Przemysłu Przyszłości, fot. Łukasz Wojtczak dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu WojewódzkiegoInauguracja Kujawsko-Pomorskiej Rady Regionalnej Przemysłu Przyszłości, fot. Łukasz Wojtczak dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego