Aktualności

Tegoroczne obchody Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej, fot. Szymon Ździebło/www.tarantoga.pl
Tegoroczne obchody Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej, fot. Szymon Ździebło/www.tarantoga.pl

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich pracowników oświaty. W piątek (12 października) w Muzeum Etnograficznym w Toruniu podczas uroczystej gali w ramach wojewódzkich obchodów wybitni nauczyciele i zasłużeni pedagodzy odebrali nagrody przyznawane przez zarząd województwa oraz nagrody w konkursie „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”. W uroczystości uczestniczył marszałek Piotr Całebecki, wicemarszałek Zbigniew Ostrowski oraz radna Elżbieta Piniewska.

 

Uczą, wychowują. Starają się rozwijać pasje młodych ludzi. Niektórych zachowujemy we wdzięcznej pamięci na całe życie. W takich dniach towarzyszą im nasze ciepłe myśli i najlepsze życzenia – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W Kujawsko-Pomorskiem w przedszkolach, podstawówkach, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz branżowych policealnych pracuje blisko 39 tysięcy nauczycieli (dane Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy).

 

Podczas piątkowej uroczystości nagrody pieniężne odebrali laureaci konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”, w którym corocznie wybieramy najlepszego nauczyciela w regionie. Główną nagrodę przyznano Beacie Gachewicz, dyplomowanej nauczycielce historii i języka polskiego, pracującej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Tłuchowie (powiat lipnowski). Zdobywczynię tytułu „Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji” wyróżniają m.in. stosowanie innowacyjnych i interaktywnych metod nauczania, aktywne uczestnictwo w środowisku lokalnym poprzez udział w społecznych projektach i akcjach oraz przedsięwzięciach edukacyjnych realizowanych przez samorząd województwa. W ramach konkursu przyznano także siedemnaście równorzędnych wyróżnień (lista nagrodzonych w konkursie).

 

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem prowadzącym dla 13 szkół i placówek oświatowych w regionie (lista wszystkich placówek). Za osiągnięcia w pracy zawodowej tegoroczne nagrody zarządu województwa przyznano 28 nauczycielom, dyrektorom i pracownikom wszystkich podległych instytucji oświatowych (lista nagrodzonych).

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

12 października 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 15 października 2018 r.

 

Tegoroczne obchody Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej, fot. Szymon Ździebło/www.tarantoga.pl Tegoroczne obchody Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej, fot. Szymon Ździebło/www.tarantoga.pl Tegoroczne obchody Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej, fot. Szymon Ździebło/www.tarantoga.pl Tegoroczne obchody Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej, fot. Szymon Ździebło/www.tarantoga.pl Tegoroczne obchody Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej, fot. Szymon Ździebło/www.tarantoga.pl Tegoroczne obchody Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej, fot. Szymon Ździebło/www.tarantoga.pl Tegoroczne obchody Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej, fot. Szymon Ździebło/www.tarantoga.pl Tegoroczne obchody Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej, fot. Szymon Ździebło/www.tarantoga.pl Tegoroczne obchody Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej, fot. Szymon Ździebło/www.tarantoga.pl Tegoroczne obchody Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej, fot. Szymon Ździebło/www.tarantoga.pl Tegoroczne obchody Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej, fot. Szymon Ździebło/www.tarantoga.pl Tegoroczne obchody Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej, fot. Szymon Ździebło/www.tarantoga.pl Tegoroczne obchody Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej, fot. Szymon Ździebło/www.tarantoga.pl Tegoroczne obchody Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej, fot. Szymon Ździebło/www.tarantoga.pl Tegoroczne obchody Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej, fot. Szymon Ździebło/www.tarantoga.pl Tegoroczne obchody Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej, fot. Szymon Ździebło/www.tarantoga.pl Tegoroczne obchody Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej, fot. Szymon Ździebło/www.tarantoga.pl Tegoroczne obchody Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej, fot. Szymon Ździebło/www.tarantoga.pl Tegoroczne obchody Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej, fot. Szymon Ździebło/www.tarantoga.pl Tegoroczne obchody Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej, fot. Szymon Ździebło/www.tarantoga.pl Tegoroczne obchody Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej, fot. Szymon Ździebło/www.tarantoga.pl Tegoroczne obchody Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej, fot. Szymon Ździebło/www.tarantoga.pl Tegoroczne obchody Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej, fot. Szymon Ździebło/www.tarantoga.pl Tegoroczne obchody Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej, fot. Szymon Ździebło/www.tarantoga.pl