Aktualności

Budowa drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno-Jasień (powiat lipnowski), fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Budowa drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno-Jasień (powiat lipnowski), fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Wojewódzkie inwestycje drogowe 2021

285 milionów złotych przeznaczy w 2021 roku na inwestycje drogowe samorząd województwa. Pozwoli to na kontynuację prac modernizacyjnych na wielu trasach i rozpoczęcie kolejnych projektów. 

 

– Rozpoczniemy między innymi nowe inwestycje, o których wcześniej rozmawialiśmy z mieszkańcami regionu. Zależy nam na tym, by powstające drogi odpowiadały jak najlepiej na potrzeby lokalnych społeczności  – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Duże inwestycje drogowe

 

Ponad 200 mln zł przeznaczamy na kontynuowanie programu gruntownej modernizacji dróg wojewódzkich, z wykorzystaniem środków unijnych z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki tym środkom modernizowane są:

 • droga wojewódzka nr 251 Żnin – granica województwa, (powiat żniński, długość 15 km, wartość zadania – ponad 50 mln zł); prace budowlane i odbiory zostały zakończone; wczesną wiosną wykonawca zrealizuje ostatnie poprawki, które wymagają dodatniej temperatury i braku opadów;
 • droga wojewódzka nr 265 Brześć-Kowal (powiat włocławski, długość 19 km, koszt 75 mln zł); ukończono podstawową część zadania; droga pomiędzy Brześciem i Kowalem został udostępniona dla ruchu lokalnego; trwa przetarg na dodatkowe prace związane m.in. z przebudową ulic na terenie Brześcia i Kowala;
 • droga wojewódzka nr 559 Lipno-Jasień (powiat lipnowski, długość 17 km, koszt ponad 74 mln zł); na tej trasie trwają zaawansowane prace budowlane; wcześniej zmodernizowaliśmy 5-kilometrowy odcinek od Jasienia do Kamienia Kotowego; zakończenie wszystkich prac planowane jest do połowy przyszłego roku;
 • droga wojewódzka nr 548 Stolno-Wąbrzeźno (powiaty wąbrzeski i chełmiński, podpisane dwie umowy na dokończenie prac, długość 29 km, koszt prac 138mln zł); to największa inwestycja na drogach wojewódzkich; przekazaliśmy nowemu wykonawcy plac budowy na którym, wiosną wznowione zostaną prace; zakończenie prac planowane jest na przełomie 2022/2023 roku; w tym roku na odcinku trasy między Fryzanowem a Grabówcem (powiat brodnicki) ułożymy też mikrodywanik;
 • droga wojewódzka nr 255 w Pakości (powiat inowrocławski,  długość 2 km, koszt 5,9 mln zł); na tej drodze wykonawca prowadzi zaawansowane prace budowlane; jesienią przywrócił przejezdność drogi, a w połowie bieżącego roku planowane jest zakończenie wszystkich prac;
 • droga wojewódzka nr 249 z Czarnowa do Solca Kujawskiego wraz z budową przeprawy promowej, (powiaty bydgoski i toruński,  długość 2,5 km, koszt całej inwestycji wraz z promem to prawie 21 mln zł); z końcem stycznia przekazaliśmy wykonawcy robót drogowych, firmie Betpol z Bydgoszczy, plac budowy; prace rozpoczną się w marcu i zajmą około 9 miesięcy; prom został zbudowany przez firmę Techno Marine z Malborka; wykonawca przed odbiorem musi jednak skompletować niezbędne świadectwa i certyfikaty dopuszczające go do ruchu.

 

Droga wojewódzka nr 251 Żnin-granica województwa (powiat żniński), fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Droga wojewódzka nr 251 Żnin-granica województwa (powiat żniński), fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

 

Wykonawcy zaprojektują i wybudują

 

Z tej puli finansowane są również duże zadania inwestycyjne realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Podpisaliśmy już umowy związane z:

 • przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 254 z Brzozy do Łabiszyna, (powiaty bydgoski i żniński, długość 13 km, koszt 46 mln zł); wykonawca prowadzi obecnie prace projektowe; zakończenie inwestycji planowane jest za 2 lata; jednocześnie trwa przetarg na przebudowę kolejnego odcinka tej trasy o długości 9 kilometrów pomiędzy Łabiszynem i Barcinem; przejęliśmy też od samorządu lokalnego dokumentację niezbędną do budowy II etapu obwodnicy Mogilna w ciągu tej drogi;
 • budową obwodnicy Lubrańca w przebiegu drogi wojewódzkiej nr 270, (powiat włocławski, długość 5 km, koszt 48 mln zł); projektanci pracują obecnie nad dokumentacją; zakończenie inwestycji planowane jest w ciągu 2 lat; trwa również przetarg na gruntowny remont odcinka drogi 270 pomiędzy obwodnicą i Brześciem Kujawskim o długości 7 kilometrów;
 • na etapie przetargu jest również przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 ze Stępowa do granicy województwa, (powiat rypiński, długość 7 km); trasa w ciągu 2 lat ma również zyskać wzmocnioną nawierzchnię i elementy poprawiające bezpieczeństwo.

 

Uruchamiamy duże zadania

 

W tym roku rozpoczniemy też modernizację kolejnych dróg ujętych w Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej, w oparciu o środki własne Urzędu Marszałkowskiego. 10 mln zł trafi na przebudowę kilku dróg z tak zwanej I grupy (kluczowe trasy, o dużym natężeniu ruchu). Kolejne 10 mln trafi na przebudowę dróg z grupy III (drogi, które nie kwalifikowały się do przebudowy w oparciu o fundusze unijne). Pozwoli to zlecić prace na:

 • drodze wojewódzkiej nr 241 w Tucholi, ulice Czarna Droga i Sępoleńska (powiat tucholski, 2,3 km ) oraz odcinku Trzciany- Sikorz (powiat sępoleński, długość 2,4 km); na tej trasie planujemy również odnowę odcinka Zboże-Więcbork (powiat sępoleński, długość 1,5 km)
 • drodze wojewódzkiej nr 266 na odcinku Świątniki-Piotrków Kujawski, (powiat radziejowski, długość ok. 4 km)
 • drodze wojewódzkiej nr 269 w Izbicy Kujawskiej, (powiat włocławski, długość ok. 0,5 km)
 • drodze wojewódzkiej nr 237 pomiędzy Gostycynem i Łyskowem, długość 2,4 km (powiat tucholski)
 • drodze wojewódzkiej nr 214 pomiędzy Warlubiem i Głodowem, długość 2,5 km (powiat świecki)
 • drodze wojewódzkiej nr 543 pomiędzy Grzybnem i Drużynami, długość 2,1 km, (powiat brodnicki)
 • drodze wojewódzkiej nr 538 pomiędzy Radzyniem Chełmińskim i Zakrzewem, 2 km (powiat grudziądzki)
 • drodze wojewódzkiej nr 551 pomiędzy Chełmżą i Pluskowęsami, długość 2 km (powiat toruński).

 

Droga wojewódzka nr 265 Brześć-Kowal (powiat włocławski), fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Droga wojewódzka nr 265 Brześć-Kowal (powiat włocławski), fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

 

Nowe nawierzchnie i mikrodywaniki

 

Na modernizacje zniszczonych nawierzchni, mostów i wiaduktów trafi łącznie ponad 20 mln zł. Prace będą prowadzone:

 • w  Marulewach na DW nr 252, długość 1,7km (powiat inowrocławski)
 • Turzno-Brzeźno na DW nr 646, długość 1,1 km (powiat toruński)
 • Dylewo-Zakrocz na DW nr 560, długość 1,4 km, (powiat rypiński)
 • Zdroje- Bożenkowo i w Bożenkowie na DW nr 244, długość 1,9 km, (powiat bydgoski)
 • w Małszycach na DW nr 569, długość 1km, wraz z remontem przepustu, (powiat golubsko-dobrzyński)
 • Tupadły-Broniewo na DW nr 246, długość 1,3km (powiat inowrocławski)
 • Grzywna- Chełmża na DW nr 589, długość 2,1km (powiat toruński)
 • w Trzciance na DW nr 541, długość 1,5km (powiat lipnowski)
 • Bruki Unisławskie – Unisław na DW nr 550, długość 1,9 km (powiat chełmiński)
 • Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska na DW nr 551, długość 1,2 km (powiat bydgoski).

 

Rezerwujemy poza tym środki niezbędne do przebudowy wiaduktu na drodze wojewódzkiej nr 240 w Terespolu Pomorskim (powiat świecki). Rozpoczęły się też prace związane z remontem mostu w Byszewie na drodze wojewódzkiej nr 243 w powiecie bydgoskim. Na poprawę bezpieczeństwa trafi ponad 500 tysięcy złotych.

 

Kontynuowany będzie marszałkowski program związany z budową ciągów pieszo-rowerowych we współpracy z gminami, czyli Drogowa Inicjatywa Samorządowa. W pierwszej kolejności powstaną chodniki w miejscowościach:

 • Podzamek Golubski przy drodze wojewódzkiej nr 554 (powiat golubsko-dobrzyński)
 • Grzybno przy drodze wojewódzkiej nr 543 (powiat brodnicki).

 

Droga wojewódzka nr 255 w Pakości (powiat inowrocławski), fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Droga wojewódzka nr 255 w Pakości (powiat inowrocławski), fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Przygotowania do kolejnych dużych inwestycji

 

Rezerwujemy też środki niezbędne do opracowania dokumentacji na przebudowę mostu w Zdrojach pow. bydgoski na DW nr 244 oraz na dokończenie modernizacji dróg w oparciu o Fundusz Dróg Samorządowych:

 • nr 245 na odcinku Gruczno-Głogówko Królewskie długość 8 km (powiat, świecki)
 • nr 245 na terenie Chełmna, ulice Powiśle i Nad Groblą, długość 2 km (powiat chełmiński)
 • nr 204 na terenie Solca Kujawskiego, ulica Garbary, długość 0,6 km (powiat bydgoski)
 • nr 272 na odcinku Dolna Grupa-Piła Młyn, długość 7,3 km (powiat świecki).  

 

Nasze inwestycje drogowe w liczbach

 

 • 285 mln zł na inwestycje w tym roku
 • 138 mln zł kosztuje najdroższa, dokończenie prac na DW nr 548 Stolno-Wąbrzeźno
 • 48 metrów długości i 15 metrów szerokości będzie miał nowy wiadukt w Terespolu Pomorskim na drodze wojewódzkiej nr 240
 • 17 kilometrów ma modernizowana trasa z Lipna do Jasienia

 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

22 lutego 2021 r.