Aktualności

Zapora we Włocławku, fot. Andrzej Goiński
Zapora we Włocławku, fot. Andrzej Goiński

Włocławska tama po remoncie

Zakończyła się realizacja projektu inwestycyjnego dotyczącego poprawy stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek. Uroczyste podsumowanie wartego 115 milionów złotych przedsięwzięcia odbyło się 11 grudnia w hotelu Młyn we Włocławku. O zabezpieczenie zapory wodnej we Włocławku przed katastrofą i zapewnienie ochrony mieszkańców przed zagrożeniem powodziowym zabiegał samorząd województwa.

 

– Tama we Włocławku przeszła największy remont od czasu powstania. To inwestycja szczególnie ważna dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Samorząd województwa zabiega też o budowę drugiego stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, inwestycji niezbędnej dla ochrony mieszkańców i infrastruktury województwa przed zagrożeniem powodziowym – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Cel projektu to poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku. Przedsięwzięcie objęło przebudowę i remont obiektów zapory:  poprawę stanu zagęszczenia korpusu i podłoża zapory czołowej, rozbudowę automatycznego systemu pomiarowo-kontrolnego stopnia, remont jazu, śluzy i awanportów oraz przebudowę przepławki dla ryb. Drugi pakiet zadań inwestycyjnych dotyczył obiektów w rejonie Płocka: rozbudowę zapory bocznej Borowiczki i wałów wstecznych Słupianki i lewego wału Rosicy.

 
Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, który utrzymuje włocławską zaporę. Wartość inwestycji to 115 milionów złotych, a wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 68 milionów złotych. Pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa.

O przedsięwzięciach inwestycyjnych związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym w regionie realizowanych przy udziale środków finansowych samorządu województwa w materiałach:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

11 grudnia 2015 r.

Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2015 r.