Aktualności

Rondo będzie miało charakter turbinowego
Rondo będzie miało charakter turbinowego

Wkrótce bezpieczne rondo w gminie Białe Błota

Przedstawiciele samorządu województwa oraz gminy Białe Błota podpisali 16 października umowę o wspólnym finansowaniu budowy ronda turbinowego w Białych Błotach wraz z dojazdami. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo na ruchliwej drodze z Bydgoszczy w kierunku trasy ekspresowej S5. Rusza przetarg na prace budowlane.

 

 – To kolejna duża inwestycja na drogach wojewódzkich, którą sfinansujemy przede wszystkim w oparciu o własne środki – mówi marszałek Piotr Całbecki. –  Budowa ronda poprawi bezpieczeństwo i usprawni ruch na tym newralgicznym skrzyżowaniu. Cieszę się, że zadanie udało się skoordynować z powiatem bydgoskim i gminą Białe Błota. Dzięki temu w ramach jednej inwestycji powstaną też drogi dojazdowe.

 

Rondo powstanie na drodze wojewódzkiej nr 223 łączącej Bydgoszcz z węzłem drogi ekspresowej S5 i S10. Natężenia ruchu przekraczają na niej 23 tysiące pojazdów na dobę. Projekt zakłada budowę ronda w pobliżu granicy miasta Bydgoszcz, gdzie do drogi wojewódzkiej dochodzi droga powiatowa na Trzciniec oraz droga gminna na osiedle Miedzyń. Obecnie funkcjonują w tym miejscu dwa niezależne skrzyżowania.

 

Rondo będzie miało charakter turbinowego. To innowacyjne rozwiązanie gwarantujące większą płynność ruchu i bezpieczeństwo. Kierujący, jeszcze przed wjazdem na skrzyżowanie, wybierają pas ruchu właściwy dla dalszego kierunku jazdy – później nie mają możliwości zmiany pasa z zewnętrznego na wewnętrzny lub odwrotnie. Ustąpienie pierwszeństwa następuje tylko przy wjeździe na rondo, po czym w żadnym punkcie na rondzie, także przy zjeździe z niego, nie występują już punkty kolizyjne z innymi pojazdami.

 

Rondo będzie miało charakter turbinowego

 

Projekt ronda na drodze wojewódzkiej nr 223 zakłada wytyczenie dwóch pasów przeznaczonych m.in. do jazdy na wprost na najbardziej obciążonym kierunku Bydgoszcz-Białe Błota. Zaprojektowano również łącznicę pozwalającą na pominięcie wjazdu na rondo kierowcom skręcającym z Bydgoszczy w prawo w kierunku osiedla Miedzyń. Poza tym dobudowane zostaną chodniki i ścieżka rowerowa. Wokół ronda od strony północnej, zachodniej i południowej zaplanowano przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów. Droga wojewódzka zostanie przebudowana na odcinku 700 metrów i oświetlona.

 

Z końcem sierpnia zakończyła się budowa pierwszego dojazdu do ronda od strony miejscowości Trzciniec. To zadanie zrealizował Powiat Bydgoski, korzystając również z marszałkowskiego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadanie polegało na przebudowie około 400-metrowego odcinka drogi powiatowej, która otrzymała już docelowy kształt umożliwiający podłączenie do planowanego ronda.

 

Porozumienie podpisane z gminą Białe Błota pozwoli jednocześnie dobudować też nowy odcinek drogi gminnej od strony osiedla Miedzyń o długości około 400 metrów. Podpisy pod porozumieniem złożyli 16 października w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski. Gminę Białe Błota reprezentował zastępca wójta Jan Jaworski oraz skarbnik Lucyna Krasulak. Na podpisaniu porozumienia obecni byli również radny województwa Roman Jasiakiewicz oraz starosta powiatu bydgoskiego Wojciech Porzych.

 

– Zawarte porozumienie umożliwia ogłoszenie przetargu na prace budowlane. Zależy nam na wyłonieniu wykonawcy jeszcze tej jesieni. Roboty zajmą około roku. Ta inwestycja znacznie ułatwi dojazd do Bydgoszczy mieszkańcom południowo zachodniej części regionu. Skorzystają na tym również mieszkańcy bydgoskiego osiedla Miedzyń – podkreśla wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

 

Rondo w liczbach:

– Średnica – ok. 48 m

– Liczba pasów ruchu na kierunku Bydgoszcz-Białe Błota -2

– Długość modernizowanego odcinka drogi wojewódzkiej  -700 m

– Szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 3,5 m

– Szerokość jezdni 3,5-4,5 m

– Czas  prac budowlanych – 12 miesięcy

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

16 października 2018 r.

 

Uroczystość podpisania umowy o wspólnym finansowaniu budowy ronda turbinowego w gminie Białe Błota, fot. Filip KowalkowskiUroczystość podpisania umowy o wspólnym finansowaniu budowy ronda turbinowego w gminie Białe Błota, fot. Filip Kowalkowski