Aktualności

Fot. Tymon Markowski dla UMWKP
Fot. Tymon Markowski dla UMWKP

Witamy na świecie

Najwięcej dzieci rodzi się w naszym regionie w rodzinach dobrze wykształconych matek – wynika z danych przygotowanych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

 

Kujawsko-Pomorskie jest w połowie wojewódzkiej stawki pod względem urodzeń na 1000 mieszkańców – w 2015 roku, bo jego dotyczą ostatnie dane na ten temat, urodziło się u nas  nieco ponad 19 tysięcy dzieci (5 proc. urodzeń w skali kraju). Nieco więcej nowych obywateli rodzi się nam na wsi (wskaźnik wynosi 9,7 na 1000 mieszkańców) niż w mieście (8,8). Najlepszy pod względem dzietności jest powiat brodnicki (11), na przeciwnym biegunie jest Włocławek (7,6). Na każdych pojawiających się na świecie 100 chłopców przypada 95 dziewczynek.

 

Niemal połowa maluchów rodzi się w rodzinach, w których matka legitymuje się dyplomem wyższej uczelni lub szkoły policealnej, jedna trzecia w tych, w których matka ma wykształcenie średnie. Znacznie rzadziej decydują się na macierzyństwo kobiety ze skromniejszym wykształceniem– zasadniczym zawodowym (13,7) oraz gimnazjalnym i niższym (9,7). Może to być pewnym zaskoczeniem – dotychczas uważano, że wykształcone kobiety stawiają na karierę kosztem życia rodzinnego. Co trzeci nowy mieszkaniec Kujaw i Pomorza rodzi się w nieformalnym związku.

 

Kiedy najczęściej się rodzą? Gdyby wziąć pod uwagę tylko 2015 rok, można by uznać, że bocian najchętniej wybiera lipiec, a z dni tygodnia czwartki. Coraz częściej też przynosi więcej niż jedno dziecko – w ciągu 2015 roku sześć razy urodziły się trojaczki, a dwojaczki ponad 450 razy.

 

Z prognoz długości życia wynika, że urodzone obecnie dziewczynki będą żyły przeciętnie 81 lat, zaś chłopcy 73 lata. Różnice między mieszkańcami miast i wsi są niewielkie i mieszczą się w granicach błędu statystycznego.

 

Wszystkie dane za Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Badań Regionalnych.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

21 marca 2017 r.