Aktualności

Zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Więcej zajęć dla Ukraińców w naszej e-Szkole (UA)

Do 25 lekcji tygodniowo wzrosła oferta Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej. Wśród zajęć dla ukraińskich dzieci i młodzieży m.in. matematyka, informatyka i geografia, a dla najmłodszych – edukacja wczesnoszkolna. Kontynuujemy także lekcje języka polskiego dla dorosłych. Początek codziennie o godzinie 10.20. Wszystkie zajęcia są rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do nich wracać także poza godzinami emisji.

Українська версія внизу сторінки

Do 25 lekcji tygodniowo wzrosła oferta Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej. Wśród zajęć dla ukraińskich dzieci i młodzieży m.in. matematyka, informatyka i geografia, a dla najmłodszych – edukacja wczesnoszkolna. Kontynuujemy także lekcje języka polskiego dla dorosłych. Początek codziennie o godzinie 10.20. Wszystkie zajęcia są rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do nich wracać także poza godzinami emisji.

Tydzień (16 maja) rozpoczniemy zajęciami języka angielskiego, które poprowadzi Tatiana Bobko (początek godz. 10.20). Nadzieja Hajduczenia opowie młodym Ukraińcom o naszym regionie (start 11). Na kolejne zajęcia języka polskiego dla dorosłych zaprosi Julia Szmigiro (godz. 11.40). Z królową nauk postara się zaprzyjaźnić dzieci Tatiana Kovalska (12.20-12.50). „Moje zainteresowania” – to temat lekcji języka polskiego dla młodzieży (początek 13.)

We wtorek (17 maja) od 10.20 do 11.30 język polski dla dorosłych, a o 11.40 lekcja informatyki z Yaną Pasko. Na spotkanie z fizyką zaprosi o 12.20 Natalia Yefymenko, a na biologię (godz. 13) Oksana Kawecka.

Środowe przedpołudnie (18 maja) odbędzie się pod znakiem języka angielskiego z Tatianą Bobko (start 10.20) i języka polskiego dla dorosłych (godz. 11). Matematykę od 11.40 poprowadzi Tatiana Kovalska. Zajęcia dla najmłodszych czekają od godz. 12.20, a na język polski dla dzieci zaprosi Iwona Trojanowska-Kopacz (początek 13).

W czwartek (19 maja) o 10.20 zapraszamy na język polski dla dorosłych. O pierwszej zasadzie termodynamiki opowie młodym Ukraińcom Natalia Yefymenko. Informatyka z Yaną Pasko czeka od godz. 11.40 (temat: Typy danych w Microsoft Excel). Na zajęcia plastyki zapraszamy od godz. 12.20, a na język polski dla dzieci i młodzieży od godziny 13.

Piątkowe (20 maja) zajęcia dla dzieci rozpoczniemy lekcją geografii z Oleksandrem Shandrą (godz. 10.20). Od 11 do 12.10 lekcja języka polskiego dla dorosłych. Nauka przez zabawę rozpocznie się o godzinie 12.20. Tydzień zakończymy lekcją biologii (początek godz. 13).

Plan zajęć dostępny na www.edupolis.pl

Zajęcia można oglądać na trzech kanałach:

Za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiada marszałkowska spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio.

Ukraińscy nauczyciele, którzy chcą do nas dołączyć i prowadzić lekcje w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, mogą zgłaszać się za pośrednictwem poczty elektronicznej: eszkola@kujawsko-pomorskie.pl.

Czytaj

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

16 maja 2022 r.

Більше занять для Українців в нашій Е-Школі

Заняття в Куявсько-Поморській Інтернет-Школі, фото: Шимон Здзебло  / tarantoga.pl для UMWKP

Пропозиція Куявсько-Поморської Інтернет-Школи зросла до 25 уроків на тиждень. Серед предметів для українських дітей та підлітків: математика, інформатика та географія, а для найменших – дошкільне навчання. Також ми продовжуємо уроки польської мови для дорослих. Початок щодня о 10:20 . Усі заняття записуються та архівуються на YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, ви також можете повернутися до них у неробочий час.

Тиждень (16 травня) розпочнемо з уроків англійської мови під керівництвом Тетяни Бобко (початок о 10:20). Про наш край молодим Українцям розповість Надія Гайдученя (о 11:00). Юлія Шмігіро запросить вас на наступні заняття польської мови для дорослих (о 11:40). З королевою наук (о 12:20-12:50) Тетяною Ковальською подружаться діти . «Мої інтереси» – це тема уроків польської мови для молоді (початок о 13:00).

У вівторок (17 травня) з 10:20 до 11:30 польська мова для дорослих, а об 11:40 урок інформатики у Яни Пасько. Наталія Єфименко запросить на зустріч з фізикою о 12:20, а Оксана Кавецька на біологію (13:00).

Ранок середи (18 травня) пройде з англійською мовою, яку проведе Тетяна Бобко (початок о 10:20) та польською мовою для дорослих (о 11:00). Математику з 11:40 вестиме Тетяна Ковальська. Заняття для наймолодших чекають з 12:20, а Івона Трояновська-Копач запросить дітей на польську (початок о 13:00).

У четвер (19 травня) о 10:20 запрошуємо на польську мову для дорослих. Про перший закон термодинаміки молодим Українцям розповість Наталія Єфименко. Від 11:40 чекає інформатика з Яною Пасько (Тема: Типи даних у Microsoft Excel). Запрошуємо на уроки мистецтва о 12:20, а на заняття  польською мовою для дітей та підлітків з 13:00.

У п’ятницю (20 травня) розпочнемо заняття для дітей з уроку географії з Олександром Шандрою (10:20). З 11:00 до 12:10 урок польської мови для дорослих. Навчання через гру розпочнеться о 12:20. Завершуємо тиждень уроком біології (початок о 13:00).

Доступний розклад занять www.edupolis.pl.

Заняття можна дивитися на трьох каналах:

За технічну сторону підприємства відповідає Маршалківська цільова компанія Куявсько-Поморського Центру Цифрових Компетенцій Conectio.

Українські вчителі, які бажають приєднатися до нас і проводити  уроки в Куявсько-Поморській Інтернет-школі, можуть подати заявку на електронну пошту: eszkola@kujawsko-pomorskie.pl.

Читайте далі:

Беата Кшемінська

прес-секретар Уряду Маршальського

16 травня 2022.