Aktualności

Ścieżka rowerowa w ciągu DW 551 w Kończewicach, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Ścieżka rowerowa w ciągu DW 551 w Kończewicach, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Więcej bezpiecznych dróg dla rowerzystów

Asfaltowe drogi rowerowe połączyły szereg miejscowości położonych w powiecie toruńskim. Na realizację inwestycji wykorzystaliśmy środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

– Drogi rowerowe zachęcają nie tylko do weekendowej aktywności – mówi marszałek Piotr Całbecki. – Coraz więcej mieszkańców wykorzystuje rower jako wygodny sposób na dotarcie do pracy i szkoły. Naszym celem jest stworzenie spójnej sieci ścieżek rowerowych, które umożliwią bezpieczne poruszanie się rowerem po całym regionie.

 

Rowerowa trasa z Chełmży do Kowalewa Pomorskiego

 

Nowa asfaltowa droga rowerowa powstała wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 na odcinku z Nawry do Kończewic oraz wzdłuż dróg nr 649 i 554 z Pluskowęs do Sierakowa. Jej łączna długość to 13 kilometrów. Skarpy i przepusty zostały zabezpieczane barierami, a skrzyżowania z innymi drogami dodatkowo oznakowane. Przejazdy rowerowe i przejścia zyskały oświetlenie. Droga łączy się z odcinkami ścieżek pieszo-rowerowych wykonanych w poprzednich latach w Chełmży i Kowalewie Pomorskim. W ramach odrębnego zadania powstanie też odcinek drogi rowerowej w Srebrnikach, gdzie konieczna jest przebudowa jezdni. Przygotowywana jest także budowa drogi rowerowej w Warszewicach na terenie gminy Łubianka.

 

Wzdłuż Drwęcy

 

Pięciokilometrową ścieżkę zyskali rowerzyści wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 657 na odcinkach ze Złotorii do Nowej Wsi oraz z Nowej Wsi do Lubicza Górnego. Nawierzchnie wykonano z asfaltu. Droga łączy się ze ścieżkami pieszo-rowerowymi na terenie gminy Lubicz. W kilku punktach zbliża się do meandrującej rzeki Drwęcy. W tym roku cykliści zyskają także dwukilometrowy odcinek drogi rowerowej w Nowej Wsi.

 

Do aquaparku lub puszczy rowerem

 

Miłośnicy jednośladów chętnie korzystają ze ścieżki zbudowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 273 na odcinku od Małej Nieszawki (granicy z Toruniem) do Cierpic. Inwestycji towarzyszyła budowa miejsc parkingowych dla rowerzystów, przebudowa chodników i montaż oświetlenia. Nowa ścieżka, łącząca się z wykonanymi w poprzednich latach drogami rowerowymi, umożliwia między innymi dojazd do szkół, aquaparku i kompleksu leśnego – Puszczy Bydgoskiej. W tym roku powstanie też nowa kładka rowerowa w Wielkiej Nieszawce.

 

Ważne liczby

 

  • długość nowych dróg rowerowych pomiędzy Nawrą, Chełmżą i Sierakowem 13 km, wartość inwestycji 16,3 mln złotych, dofinansowanie z RPO 12,9 mln złotych
  • długość trasy Złotoria-Lubicz – 4,9 km, koszt 6,5 mln złotych, dofinansowanie z RPO 5,9 mln złotych
  • długość ścieżki od granic Torunia do Cierpic: 6,4 km, wartość inwestycji 12 mln złotych, dofinansowanie z RPO 8,7 mln złotych

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

24 stycznia 2024 r.