Aktualności

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia ALDA, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia ALDA, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Ważne europejskie spotkanie w Toruniu

W Toruniu gościli reprezentanci ponad 170 organizacji i instytucji z 37 krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa, by uczestniczyć w walnym zgromadzeniu Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Demokracji Lokalnej (ALDA) oraz przygotowanych przez tę międzynarodową organizację targach dobrych praktyk w dziedzinie budowania społeczeństwa obywatelskiego i dialogu społecznego oraz zrównoważonego rozwoju.

 

ALDA została powołana w 1999 roku z inicjatywy Rady Europy dla promocji dobrych rządów, samorządności i uczestnictwa obywatelskiego na poziomie lokalnym. Należą do niej działające na polu rozwoju demokracji lokalnej organizacje pozarządowe oraz samorządy lokalne, aktualnie 250 podmiotów z 40 krajów. Jej inicjatywy i działania dotyczą integracji europejskiej, decentralizacji, inicjatyw obywatelskich i wolontariatu, praw człowieka i zrównoważonego rozwoju; uznawana jest za jednego z czołowych europejskich interesariuszy w tej sferze. Finansowana jest ze składek członkowskich oraz europejskich grantów na realizację konkretnych projektów, a także prywatnych donacji.

 

– Województwo kujawsko-pomorskie należy do ALDA od ubiegłego roku. Jesteśmy jednym z członków o najkrótszym stażu, dlatego powierzenie nam organizacji tak ważnego wydarzenia uznać należy za wyróżnienie, a także dowód uznania dla działań samorządowych władz regionu na rzecz dialogu społecznego i rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki uczestnictwu w stowarzyszeniu jesteśmy w głównym nurcie dyskusji o przyszłości Europy, w tym o finansach. Nie możemy być tylko biernymi konsumentami unijnych funduszy – podkreśla marszałek Piotr Całbecki, który 10 maja spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim z reprezentacją ALDA.

 

Toruńskie spotkanie ALDA (10-12 maja) rozpoczęło się 10 maja sesją plenarną w Dworze Artusa. Tego samego dnia ruszyły także dwudniowe warsztaty, podczas których prezentowane były najlepsze praktyki, wyniki badań i kreatywne know-how, oraz odbywające się równolegle targi dobrych praktyk, adresowane przede wszystkim do instytucji trzeciego sektora, środowisk akademickich, samorządów lokalnych i innych interesariuszy działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, ograniczenia strefy ubóstwa, wyeliminowania dyskryminacji oraz działań prowadzących do niekontrolowanych zmian klimatu.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

10 maja 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 16 maja 2017 r.

 

Spotkanie marszałka Piotra Całbeckiego z reprezentacją ALDA, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSpotkanie marszałka Piotra Całbeckiego z reprezentacją ALDA, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSpotkanie marszałka Piotra Całbeckiego z reprezentacją ALDA, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSpotkanie marszałka Piotra Całbeckiego z reprezentacją ALDA, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSpotkanie marszałka Piotra Całbeckiego z reprezentacją ALDA, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSpotkanie marszałka Piotra Całbeckiego z reprezentacją ALDA, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSpotkanie marszałka Piotra Całbeckiego z reprezentacją ALDA, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSpotkanie marszałka Piotra Całbeckiego z reprezentacją ALDA, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSpotkanie marszałka Piotra Całbeckiego z reprezentacją ALDA, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSpotkanie marszałka Piotra Całbeckiego z reprezentacją ALDA, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

 

 

Sesja plenarna ALDA w Toruniu z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSesja plenarna ALDA w Toruniu z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSesja plenarna ALDA w Toruniu z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSesja plenarna ALDA w Toruniu z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSesja plenarna ALDA w Toruniu z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSesja plenarna ALDA w Toruniu z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSesja plenarna ALDA w Toruniu z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSesja plenarna ALDA w Toruniu z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSesja plenarna ALDA w Toruniu z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSesja plenarna ALDA w Toruniu z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

 

 

Targi dobrych praktyk podczas spotkania ALDA w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPTargi dobrych praktyk podczas spotkania ALDA w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPTargi dobrych praktyk podczas spotkania ALDA w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPTargi dobrych praktyk podczas spotkania ALDA w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPTargi dobrych praktyk podczas spotkania ALDA w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPTargi dobrych praktyk podczas spotkania ALDA w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPTargi dobrych praktyk podczas spotkania ALDA w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPTargi dobrych praktyk podczas spotkania ALDA w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPTargi dobrych praktyk podczas spotkania ALDA w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPTargi dobrych praktyk podczas spotkania ALDA w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPTargi dobrych praktyk podczas spotkania ALDA w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPTargi dobrych praktyk podczas spotkania ALDA w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPTargi dobrych praktyk podczas spotkania ALDA w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPTargi dobrych praktyk podczas spotkania ALDA w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPTargi dobrych praktyk podczas spotkania ALDA w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPTargi dobrych praktyk podczas spotkania ALDA w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUczestnicy Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia ALDA, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl