Aktualności

Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej – pobór kruszywa z dna Wisły koparką refulującą, fot. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej – pobór kruszywa z dna Wisły koparką refulującą, fot. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

Wał po przebudowie

Zakończyła się realizacja kolejnej ważnej inwestycji w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej, przebudowa odcinka wału w gminach Ciechocinek i Aleksandrów Kujawski. Ceremonia odbioru końcowego przedsięwzięcia odbyła się 16 listopada w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku.

 

Zadanie dotyczyło kolejnego etapu prowadzonej od 2013 modernizacji wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej. Wcześniej modernizację przeszedł 5,2-kilometrowy odcinek wału.

 

W 2015 roku prace zrealizowano na odcinku o długości 3,1 kilometra. Modernizacja była konieczna, ponieważ parametry urządzenia nie spełniały wymogów I klasy technicznej budowli hydrotechnicznych, do których wał został zaliczony. Złe zagęszczenie wału mogło być przyczyną wzmożonych filtracji, co oznacza, że w przypadku wysokich stanów wody mógł on nie spełniać funkcji przeciwpowodziowej. Zrealizowane roboty inwestycyjne miały na celu wyniesienie wału do wysokości odpowiadającej wymogom I klasy budowli hydrotechnicznych oraz wykonanie uszczelnienia zabezpieczającego przed nadmierną filtracją przez korpus i podłoże wału.

 

Wartość inwestycji zrealizowanej ze środków budżetu państwa to 9,3 mln zł. Inwestorem był marszałkowski Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

 

Czytaj też: Wisła nie będzie zalewać

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

16 listopada 2015 r.

 

Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej, fot. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we WłocławkuModernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej, fot. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we WłocławkuModernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej, fot. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we WłocławkuModernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej – pobór kruszywa z dna Wisły koparką refulującą, fot. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku