Aktualności

Wizyta studyjna nauczycieli w Finlandii
Wizyta studyjna nauczycieli w Finlandii

W stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej

Zakończyła się realizacja przygotowanego przez Urząd Marszałkowski projektu szkoleniowego dla 250 nauczycieli języków obcych z regionu. Podsumowująca przedsięwzięcie konferencja metodyczno-naukowa odbyła się 25 września w Hotelu Filmar w Toruniu.

 

– Nasz projekt skierowany był do nauczycieli języków obcych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego. Ćwierć tysiąca pedagogów skorzystało z szansy na podniesienie kompetencji zawodowych i podwyższenie jakości nauczania z użyciem nowatorskich rozwiązań metodycznych – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Projekt „Coaching i tutoring – w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej” polegał na organizacji warsztatów, kursów doskonalących, studiów podyplomowych oraz wyjazdów zagranicznych.

 

  • Coaching jest uznaną metodą wspierania rozwoju. Dzięki indywidualnej pracy z coachem nauczyciele mogą doprecyzować cele i metody działań, dowiedzieć się jak podejmować trafniejsze decyzje i lepiej wykorzystywać swoje umiejętności w pracy dydaktycznej.

 

  • Tutoring to niezwykła metoda dydaktyczna, szczególnie skuteczna jeśli chodzi o rozwijanie potencjału uczniów i motywowanie ich do samodzielnej pracy. Polega na regularnych spotkaniach nauczyciela z uczniem, podczas których uczeń pracuje pod kierunkiem tutora nad własnym rozwojem. Tutor potrafi trafnie rozpoznać potencjał ucznia, odkryć i wzmocnić jego mocne strony i talenty, wspólnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju i zmotywować go do samodzielnej pracy.

Przedsięwzięcie objęło wsparciem 250 nauczycieli. W roku szkolnym 2014-2015 odbyły się między innymi seminaria, warsztaty metodyczne, grupowe i indywidualne spotkania z coachem oraz kursy dodatkowe. Pedagodzy otrzymali także możliwość skorzystania ze studiów podyplomowych. Nauczyciele wzięli też udział w wyjazdach studyjnych do Finlandii i Niemczech. Podczas wizyt w placówkach oświatowych wymieniali doświadczenia w zakresie modelowych rozwiązań stosowanych w nauczaniu języków obcych.

 

Projekt  był realizowany przez Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów w Departamencie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

25 listopada 2015 r.