Aktualności

fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

XIX sesja sejmiku

Prelekcją „Przyjęcie chrztu Polski i znaczenie jego dziedzictwa dla województwa kujawsko-pomorskiego” przedstawioną przez prof. dr. hab. Waldemara Rozynkowskiego rozpoczęła się wczorajsza (25 kwietnia) XIX sesja sejmiku województwa. 

 

Prelekcja nawiązywała do ogólnopolskich i wojewódzkich obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski. Sejmik województwa ustanowił rok 2016 w województwie kujawsko pomorskim Rokiem Dziedzictwa Chrztu Polski – dla podkreślenia szczególnego znaczenia tego fundamentalnego dla historii naszego kraju i budowania jego tożsamości wydarzenia.

 

 

Radni przyjęli także stanowisko w sprawie upamiętnienia 35. rocznicy powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz osób walczących o demokratyzację i autonomię uniwersytetów w latach 1980–1989, po czym nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej 35-lecie NZS UMK. Tablica, którą odsłonili marszałek Piotr Całbecki, przewodniczący sejmiku Ryszard Bober oraz byli i obecni członkowie NZS Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, przypomina o wydarzeniach z 17-18 lutego 1981 roku, kiedy to w obecnym budynku Urzędu Marszałkowskiego studenci UMK, na wezwanie NZS, zorganizowali strajk walcząc o autonomię wyższych uczelni, prawa człowieka i niepodległość Polski. Czytaj też Rocznica powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów

 

Uroczystą część sesji zakończyło podsumowanie Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, podczas którego nastąpiło przekazanie nagród dla szkół, których uczniowie uzyskali najlepsze wyniki w tegorocznej edycji konkursu. Nagrody odebrały zespoły reprezentujące I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich  w Żninie, II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Inowrocławiu i Zespół Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim. Nagrodę specjalną otrzymało Gimnazjum nr 2 im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach, którego uczniowie od lat osiągają znakomite wyniki w tej rywalizacji. Czytaj też Nagrodziliśmy za wiedzę o samorządzie

 

Sejmik przyjął uchwałę w sprawie gwarantowania przez samorząd województwa kredytu zaciąganego przez samorządową wojewódzką spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne na kontynuację medycznego pakietu stulecia, czyli marszałkowskiego programu modernizacji najważniejszych placówek służby zdrowia w regionie. Czytaj też Bezpieczeństwo zdrowotne przede wszystkim

 

Radni rozpatrzyli też szereg innych projektów uchwał, m. in. w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wysłuchali też sprawozdania z realizacji rocznego i wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 oraz sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

 

W hallu I piętra Urzędu Marszałkowskiego można oglądać towarzyszącą sesji wystawę zdjęć toruńskiego fotografika Tomasza Sobeckiego z manifestacji Solidarności Rolników Indywidualnych w 1981 roku, która odbyła się w Toruniu z dla uczczenia  rocznicy Konstytucji 3 Maja. Ekspozycję można oglądać do końca maja.

 

 

Kancelaria Sejmiku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

22 kwietnia 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2016 r.

fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 35-lecie NZS UMK, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plOdsłonięcie tablicy upamiętniającej 35-lecie NZS UMK, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plOdsłonięcie tablicy upamiętniającej 35-lecie NZS UMK, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plOdsłonięcie tablicy upamiętniającej 35-lecie NZS UMK, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Najlepsze szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne odebrały nagrody w tegorocznej edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. fot. Szymon Zdzieblo tarantoga.plNajlepsze szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne odebrały nagrody w tegorocznej edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. fot. Szymon Zdzieblo tarantoga.plNajlepsze szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne odebrały nagrody w tegorocznej edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. fot. Szymon Zdzieblo tarantoga.plNajlepsze szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne odebrały nagrody w tegorocznej edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. fot. Szymon Zdzieblo tarantoga.pl