Aktualności

Sesja sejmiku województwa

W poniedziałek sesja sejmiku województwa

Trwa kolejna sesja sejmiku województwa. Podczas siódmego w tej kadencji posiedzenia został przedstawiony między innymi raport z realizacji strategii rozwoju województwa do 2020 roku, informacja na temat stanu realizacji oraz planowanych inwestycji na drogach krajowych znajdujących się na terenie województwa oraz informacja o stanie środowiska w regionie.

 

Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – plan modernizacji 2020+ jest podstawowym dokumentem określającym kierunki rozwoju regionu i zasadnicze cele modernizacyjne, a także obszary unijnego wsparcia perspektywy 2014-2020. Powstała w wyniku szerokich konsultacji społecznych. Sejmik województwa przyjął ją jesienią 2013. W strategii wskazano zasadę corocznego, kompleksowego raportowania stanu realizacji ustaleń strategii poprzez prezentację na sesji sejmiku odpowiedniej informacji. W 2015 roku realizacja strategii wkracza w nową fazę ze względu na powołanie społeczno-eksperckiej Rada Modernizacji, w której zasiadają osoby reprezentujące instytucje i środowiska istotne z punktu widzenia programowania i realizacji polityki regionalnej. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj

 

Sesje rozpoczęło uroczyste wręczenie wyróżnień samorządu województwa. Medal honorowy za zasługi dla województwa otrzymała Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, w imieniu której nagrodę odebrał prezes zarządu Sławomir Szatkowski. Medal marszałka województwa „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-o-Pomeraniensis” otrzymała długoletnia dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie Barbara Mizdalska.

 

Podczas sesji radni zapoznali się także z informacją dotyczącego problemów w dziedzinie pulmonologii w województwie kujawsko-pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wykrywania, dostępności do leczenia oraz umieralności na raka płuc (czytaj też: Nowa część Centrum Pulmonologii już wkrótce).

 

Głosowaniu zostaną poddane również projekty uchwał, między innymi w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, programu ochrony środowiska przed hałasem oraz zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie.

 

Podczas przerwy w obradach radni województwa wspólnie złożyli kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego by uczcić 80. rocznicę jego śmierci (więcej tutaj).

 

Szczegółowy porządek tutaj

 

Kancelaria Sejmiku

 

25 maja 2015 r.