Aktualności

Sesja sejmiku województwa 27.03.23, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Sesja sejmiku województwa 27.03.23, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Sesja sejmiku

Podczas poniedziałkowego (27 marca) posiedzenia sejmik przyjął stanowisko w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II i uchwałę w sprawie tegorocznych dotacji na restaurację zabytków.

„Upominając się o poszanowanie dobrego imienia [Jana Pawła II], patrona naszego województwa, bronimy prawa każdego człowieka do poszanowania jego godności, a szczególnie tych, którzy nie mogą bronić się sami – prześladowanych i pokrzywdzonych. Upominamy się również o poszukiwanie i szacunek dla prawdy, która zawsze służy dobru człowieka i przeciwstawia się złu. Prawdy, która winna łączyć wszystkich ludzi.” – czytamy w stanowisku przyjętym dziś miażdżącą większością głosów. Inicjatorem stanowiska, które wniósł do porządku obrad zarząd województwa, jest marszałek Piotr Całbecki.

– Uważam, że to co się dzieje wokół [postaci Jana Pawła II] zobowiązuje nas, żebyśmy zabrali w tej kwestii głos. Solidaryzując się z ofiarami [pedofilii] i domagając się surowej kary dla sprawców, niezależnie od środowiska, które reprezentują, domagamy się też jednoznacznej oceny historycznej tego, co w Kościele i poza nim uczynił dobrego Jan Paweł II. Musimy walczyć o jego dobre imię, to znaczy mówić prawdę – powiedział przed głosowaniem w tej sprawie gospodarz województwa. Podkreślił, że pozostałością po aparacie peerelowskiego ucisku, przez który także „Kościół był inwigilowany, prześladowany”, jest „ogromna liczba teczek preparowanych przez dawne służby bezpieczeństwa” i że „nie można stawiać tez wyłącznie w oparciu o esbeckie akta”, ani uprawiać pod ich dyktando polityki i zwłaszcza walki ideologicznej. Zaapelował też do Instytutu Pamięci Narodowej o stworzenie niezależnej historycznej komisji eksperckiej, która zajęłaby się wyjaśnieniem wszystkich wątpliwości w tej kwestii.

Uchwała w sprawie dotacji na ratowanie zabytków dotyczy wsparcia dla 211 właścicieli lub gestorów obiektów o wartości historycznej. Łączna wartość wsparcia to 30 milionów złotych. Źródłami finansowania są budżet województwa i nasz Regionalny Program Operacyjny 2014-2020. Ochrona zabytków jest jednym z priorytetów samorządu województwa, który postawił sobie za cel zachowanie bogatego dziedzictwa kulturowego regionu. Lista dotowanych projektów

Służy temu m.in. odbudowa zespołu pałacowo-parkowego w Nawrze, w którym będzie miało swoje miejsce przyszłe muzeum ziemiaństwa i wsi. Misję odrestaurowania kompleksu, który  latem 2022 został oficjalnie przekazany samorządowi województwa przez spadkobierców ostatnich przedwojennych właścicieli, rodzinę Sczanieckich, marszałek Piotr Całbecki powierzył Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Dziedzictwa. Obecnie trwają kompleksowe prace projektowe, które powinny się zakończyć w drugim kwartale 2023. Prace remontowo-konserwatorsko-budowlane rozpoczną się jesienią i potrwają 2,5-3 lata. Sejmik zatwierdził dziś dotację dla gminy Chełmża na budowę pełnostandardowego komunalnego domu wielorodzinnego, w którym zamieszkają rodziny zajmujące obecnie lokale na terenie zespołu.

Zobacz Nawra: tradycja ziemiaństwa, tradycja wsi

Radni przyjęli przygotowane przez przewodniczącą sejmiku stanowisko w sprawie wsparcia dla organizacji i integracji ruchu regionalistycznego w Kujawsko-Pomorskiem. „Sejmik województwa będzie systematycznie wspierał oraz promował działania na rzecz organizacji i integrowania ruchu regionalistycznego, jednocześnie zachęcając samorządy lokalne do podjęcia działań na rzecz wsparcia ruchu regionalistycznego, jako ważnego elementu w procesie aktywizacji społeczności lokalnych na rzecz szeroko pojmowanego rozwoju.” – czytamy w dokumencie.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

27 marca 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2023 r.

Sesja sejmiku województwa 27.03.23, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27.03.23, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27.03.23, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27.03.23, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27.03.23, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27.03.23, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27.03.23, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27.03.23, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27.03.23, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27.03.23, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27.03.23, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27.03.23, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27.03.23, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27.03.23, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27.03.23, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27.03.23, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27.03.23, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27.03.23, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27.03.23, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27.03.23, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27.03.23, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27.03.23, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP