Aktualności

XXIV sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
XXIV sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Sesja sejmiku województwa

W poniedziałek (26 września) odbyła się XXIV sesja sejmiku województwa. Posiedzenie zdominowały tematyka społeczna i budżetowa.

 

Sesja rozpoczęła się od podsumowania działań zrealizowanych w 2015 r. w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020. Chodzi o ten segment gospodarki, w którym na równi liczą się efekt ekonomiczny i efekt włączenia społecznego pracowników, rekrutujących się z reguły z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program jest dokumentem, w którym określamy regionalną politykę wobec tego sektora i narzędzia wsparcia ekonomii społecznej. Raport podsumowujący przedstawił dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Adam Szponka.

 

 

W dalszej części obrad radni pochylili się nad uchwałami budżetowymi – m.in. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej województwa na lata 2016-2038, w sprawie zmiany budżetu województwa na 2016 rok oraz w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Mrocza. Sesję zakończyło przyjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2018 r.

 

 

Kancelaria Sejmiku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

23 września 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 26 września 2016 r.

 

XXIV sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXIV sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXIV sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXIV sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXIV sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXIV sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXIV sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXIV sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXIV sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXIV sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXIV sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXIV sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXIV sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXIV sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXIV sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXIV sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXIV sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXIV sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXIV sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXIV sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl