Aktualności

Posiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj Kuras
Posiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj Kuras

Sesja sejmiku województwa

XXVII w tej kadencji sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego odbyła się 28 listopada w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. 

 

Radni zapoznali się z informacją dotyczącą stanu oraz uwarunkowań formalno-prawnych planów związanych z budową stopnia wodnego poniżej Włocławka (w ramach tzw. kaskadyzacji dolnej Wisły), a także z informacją o potencjalnej lokalizacji planowanej platformy multimodalnej. Ponadto zostało przedstawione sprawozdanie z realizacji zadania „Przeprawa promowa Czarnowo – Solec Kujawski”.

 

Sejmik przyjął stanowisko w sprawie zainicjowania działań zmierzających do budowy pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939. Jest to wspólna inicjatywa samorządu województwa kujawsko-pomorskiego oraz samorządu województwa pomorskiego, dlatego stanowisko tej samej treści na swojej sesji rozpatrzy również sejmik województwa pomorskiego.

 

Radni podjęli szereg uchwał, m.in. w sprawie przystąpienia naszego województwa do Europejskiej Federacji Dróg Św. Jakuba z Composteli, w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej oraz współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi.

 

 

Kancelaria Sejmiku

 

25 listopada 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2016 r.

 

Posiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj KurasPosiedzenie sejmiku województwa, 28 listopada 2016; fot. Mikołaj Kuras