Aktualności

Jedna trzecia unijnych środków nowej perspektywy zostanie przeznaczona na projekty proekologiczne, fot. Daniel Pach dla UMWKP
Jedna trzecia unijnych środków nowej perspektywy zostanie przeznaczona na projekty proekologiczne, fot. Daniel Pach dla UMWKP

W co zainwestujemy unijne środki 2021-2027

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył (16 lutego) w spotkaniu konsultacyjnym z przedstawicielami rządu w sprawie funduszy europejskich dla Polski na lata 2021-2027. Konsultacje Umowy Partnerstwa dotyczyły inwestowania środków w ramach polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.  – Alokacja przeznaczona na nasz RPO jest satysfakcjonująca – mówił marszałek Piotr Całbecki.

 

Umowa Partnerstwa to najważniejszy dokument określający to, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na najbliższą siedmiolatkę. Chodzi o 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Projekt Umowy Partnerstwa przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i to ono prowadziło od 19 stycznia konsultacje w regionach. Wczorajsze spotkanie (online), dedykowane naszemu regionowi, zamyka cykl konsultacji wojewódzkich.

 

– My tym spotkaniem otwieramy cykl negocjacji, których finałem będzie podpisanie umowy z Komisją Europejską w sprawie naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. To niezwykle ważny etap, bo teraz wszystko się będzie decydować – na co w ramach naszego RPO będziemy mogli wydać pieniądze – choć oczywiście podstawowe cele i zasadnicze ramy polityki spójności zostały określone przez Radę Europejską. Ponieważ priorytetem jest ochrona środowiska, przygotowaliśmy cały pakiet projektów w tym obszarze. Duża część środków zostanie przeznaczona na rozwój innowacyjnej gospodarki i projekty w obszarze polityki społecznej. Alokacja przeznaczona na nasz RPO (i rządowa metoda jej wyliczenia) jest dla nas satysfakcjonująca. Natomiast pozostaje jeszcze kwestia dwudziestopięcioprocentowej rezerwy programowej.  Tu będziemy apelować o sprawiedliwy podział, uwzględniający konieczność wyrównywania szans rozwojowych dla takich regionów jak nasz – powiedział przed spotkaniem marszałek Piotr Całbecki. Gospodarz naszego województwa dodał, że otwarta pozostaje kwestia środków nowej perspektywy, którymi dysponować będzie rząd (z poziomu centralnego), i środków Krajowego Planu Odbudowy.

 

Kujawsko-Pomorskie będzie mieć do dyspozycji na nową siedmiolatkę 1,5 miliarda euro, zgodnie z algorytmem opartym m.in. o liczbę ludności i PKB per capita. Ale pula ta będzie ostatecznie większa, bo do podziału na wszystkie województwa jest jeszcze 7,1 miliarda euro w ramach kontraktów programowych (negocjacje w tej sprawie rozpoczną się w najbliższym czasie). Skorzystamy też z pieniędzy z Funduszu Odbudowy i programów krajowych. W spotkaniu konsultacyjnym, w którym uczestniczyli również przedstawiciele samorządów lokalnych, przedsiębiorcy i partnerzy społeczni naszego regionu, stronę rządową reprezentowali minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński oraz wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

Nasze województwo złożyło ponad 100 uwag do projektu Umowy Partnerstwa.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

16 lutego 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2021 r.

 

Konsultacje umowy partnerstwa na lata 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonsultacje umowy partnerstwa na lata 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonsultacje umowy partnerstwa na lata 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonsultacje umowy partnerstwa na lata 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonsultacje umowy partnerstwa na lata 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonsultacje umowy partnerstwa na lata 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonsultacje umowy partnerstwa na lata 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonsultacje umowy partnerstwa na lata 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonsultacje umowy partnerstwa na lata 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP