Aktualności

Fot. Jacek Piotrowski
Fot. Jacek Piotrowski

W Brukseli o gospodarce UE

Marszałek Piotr Całbecki przebywa dziś (7 maja) w Brukseli, gdzie jako zastępca członka Komitetu Regionów Unii Europejskiej uczestniczy w obradach Komisji Polityki Gospodarczej tego gremium.

 

Komitet Regionów jest najważniejszym europejskim organem doradczym w dziedzinie polityki regionalnej. Z jego głosem muszą się liczyć ciała stanowiące Unii Europejskiej –  Parlament Europejski, Rada UE i Komisja Europejska. Komitet jest w istocie pośrednikiem między instytucjami europejskimi, a samorządami terytorialnymi i lokalnymi społecznościami państw europejskich. Obecnie zasiada w nim 353 członków (i 353 zastępców członków), wskazanych przez poszczególne kraje. Polska delegacja w kadencji 2015-2020 liczy 21 członków i tyluż ich zastępców. Marszałek Całbecki znalazł się w niej z rekomendacji Związku Województw RP.

 

Komisja Polityki Gospodarczej (ECON) koordynuje w Komitecie Regionów prace w obszarach między innymi polityki ekonomicznej i monetarnej, międzynarodowych rynków, międzynarodowego handlu i ceł oraz konkurencji i polityki pomocowej.

 

W programie dzisiejszych obrad m. in. kwestie związanie z europejską unią rynków kapitałowych, czyli utworzeniem jednolitego rynku kapitałowego UE. Mechanizm, którego celem jest zniesienie barier blokujących inwestycje transgraniczne, powinien pobudzić wzrost gospodarczy w państwach członkowskich. Komisja zajmie się przygotowaną przez KE zieloną księgą na ten temat, która jest podstawą trwających obecnie konsultacji.

 

Portal Komitetu Regionów tutaj.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego  

 

7 maja 2015 r.