Aktualności

Fot. Daniel Pach

Ustawa krajobrazowa wchodzi w życie

Polska wprowadza regulacje prawne w dziedzinie ochrony ładu przestrzennego. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę krajobrazową, dającą wojewódzkim i gminnym samorządom prawne narzędzia planowania i interwencji w tej sferze. Dokument – przygotowany z inicjatywy głowy państwa, od początku aktywnie wspierany przez marszałkowską administrację województwa kujawsko-pomorskiego – zacznie obowiązywać w trzy miesiąca po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

– Ustawa jest krokiem we właściwym kierunku i dużym sukcesem, choć niektóre ważne dla nas zapisy wypadły w trakcie procesu legislacyjnego. Będziemy zabiegać, by w przyszłości regulacje objęły także kwestie pojawiania się w przestrzeni obiektów stanowiących dominanty krajobrazowe. Krajobraz jest ważnym dobrem publicznym, wpływającym istotnie na jakość życia – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Nowe prawo nakłada na samorządy wojewódzkie obowiązek przeprowadzania audytów krajobrazowych (co najmniej raz na 20 lat), w których miedzy innymi zostaną wskazane obszary chronionego krajobrazu oraz kształt i zakres tej ochrony (wysokość i forma architektoniczna zabudowy, ewentualnie stosowanie lokalnych materiałów i konieczność nawiązania do tradycji). Pierwsze z takich audytów powinien powstać w ciągu najbliższych trzech lat. Ich konsekwencją będą  przyjmowane przez gminy uchwały określające miejsca umieszczania i sposób ekspozycji reklam. Gminy otrzymują też możliwość wprowadzania opłat od wszystkich reklam umieszczanych w przestrzeni publicznej.

Prezydent złożył podpis pod ustawą w miniony piątek (15 maja), wkrótce zostanie ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Vacatio legis wynosi 3 miesiące.

Czytaj też:

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

18 maja 2015 r.