Aktualności

Ceremonia podpisania umowy, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP
Ceremonia podpisania umowy, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

Środki rozwojowe dla small biznesu

Samorządowy wojewódzki Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju i regionalne konsorcjum banków spółdzielczych zawarły (21 grudnia) umowę uruchamiającą 23 miliony złotych na udzielane lokalnie pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kwota ta może zostać podwojona. W ceremonii podpisania dokumentu uczestniczył marszałek Piotr Całbecki.  

 

– Banki spółdzielcze będą dysponować tymi pieniędzmi w naszym imieniu, w imieniu samorządu województwa. To te instytucje finansowe są najbliżej tych, którym dedykowane są te środki, to one z natury rzeczy obsługują  small biznes w naszym regionie – stwierdził w swoim wystąpieniu gospodarz województwa.

 

Konsorcjum tworzą Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku, który jest liderem porozumienia, oraz Bank Spółdzielczy w Koronowie, Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu i Bank Spółdzielczy w Toruniu. Pożyczki na rozwój (do 300 tysięcy złotych) i pożyczki inwestycyjne (od 300 tys. do 2 mln złotych) będą udzielane już od stycznia przyszłego roku.

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju jest jedną z trzech instytucji finansowych, które administrują łącznie blisko 900 milionami złotych (211 mln euro) z naszego RPO, przeznaczonymi na pożyczki i poręczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Realizacja tej misji wiąże się ze stworzeniem kaskadowej struktury wdrażającej – konsorcjum banków spółdzielczych  jest jednym z wybranych w przetargu pośredników finansowych, których rolą jest oferowanie pożyczek przedsiębiorcom. Na początku przyszłego roku KPFR podpisze umowy z kolejnymi, Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym oraz konsorcjum Europejskiego Centrum Doradztwa Finansowego i firmy Mega Sonic. Realizowany przez fundusz projekt wart jest w całości pół miliarda złotych. Zakładamy, że skorzysta z niego od pięciuset do tysiąca firm (mikro, małych i średnich), co najmniej sto do końca przyszłego roku.

 

Dwie pozostałe instytucje, którym powierzamy administrowanie pieniędzmi naszego RPO na instrumenty finansowe dla biznesu, to Bank Gospodarstwa Krajowego i Europejski Bank Inwestycyjny. Środki, którymi dysponuje BGK, będą wspierać mikroprzedsiębiorstwa, projekty badawczo-rozwojowe, przedsiębiorczość akademicką oraz zagraniczne kontakty biznesowe. Te, które pozostają w gestii EBI, przeznaczamy na energetykę opartą o źródła odnawialne i projekty w dziedzinie efektywności energetycznej.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

22 grudnia 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2017 r.

 

Ceremonia podpisania umowy, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPCeremonia podpisania umowy, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPCeremonia podpisania umowy, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPCeremonia podpisania umowy, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP