Aktualności

Inauguracja 26. Warsztatów Dziennikarskich dla Młodzieży w I Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski
Inauguracja 26. Warsztatów Dziennikarskich dla Młodzieży w I Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski

Unitas Durat dla Mirosława Twaroga

Bydgoski dziennikarz Mirosław Twaróg został uhonorowany Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”. Wyróżnienie wręczył wicemarszałek Zbigniew Ostrowski podczas sobotniej (7 października) inauguracji 26. Warsztatów Dziennikarskich dla Młodzieży zorganizowanych w I Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy.

 

Laureat od ponad 45. lat związany jest z bydgoskim środowiskiem dziennikarskim. Już podczas studiów na UMK współpracował z toruńskimi „Nowościami” oraz z radiową „Trójką”, ale karierę zawodową rozpoczął w Bydgoszczy w „Ilustrowanym Kurierze Polskim”.  Przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego  – od młodszego redaktora do redaktora naczelnego i wydawcy. Związany był między innymi  z tygodnikami „Kujawy”, „Fakty”, „Kujawy i Pomorze”, „Tygodnikiem Bydgoskim”, był też korespondentem regionalnym „Rzeczpospolitej”, ale ostatecznie w 1996 roku zrezygnował z czynnego uprawiania dziennikarstwa na rzecz pracy z młodzieżą zainteresowaną tym zawodem.

 

Od 1992 roku Mirosław Twaróg nieprzerwanie prowadzi w Bydgoszczy Międzyszkolne Regionalne Warsztaty Dziennikarskie – jego autorski, edukacyjny projekt multimedialny. Dzięki temu przedsięwzięciu od ćwierć wieku popularyzuje on wśród młodzieży z regionu Kujaw i Pomorza, a także spoza jego obszaru, zasady warsztatowe i etyczne tego trudnego zawodu. Wiele energii poświęca nie tylko praktycznej nauce dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego, ale i upowszechnianiu kultury języka polskiego oraz aspektom etycznym pracy dziennikarzy.

 

W trwających dziewięć miesięcy zajęciach uczestniczy co roku blisko stu amatorów dziennikarstwa – uczniów gimnazjów i szkół średnich. Po zdanym egzaminie wstępnym, pod okiem doświadczonych dziennikarzy regionalnych i ogólnopolskich mediów gromadzą praktyczną wiedzę o warsztacie prasowym, radiowym i telewizyjnym. Dotychczasowe dwadzieścia pięć edycji warsztatów ukończyło ponad dwa tysiące osób z ponad 400 szkół Kujaw, Pomorza, Wielkopolski i Mazur Warmii.

 

Gabinet Marszałka

 

9 października 2017 r.

 

Inauguracja 26. Warsztatów Dziennikarskich dla Młodzieży w I Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiInauguracja 26. Warsztatów Dziennikarskich dla Młodzieży w I Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiInauguracja 26. Warsztatów Dziennikarskich dla Młodzieży w I Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiInauguracja 26. Warsztatów Dziennikarskich dla Młodzieży w I Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiInauguracja 26. Warsztatów Dziennikarskich dla Młodzieży w I Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiInauguracja 26. Warsztatów Dziennikarskich dla Młodzieży w I Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski