Aktualności

Jubileusz Bydgoskich Wodociągów, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Jubileusz Bydgoskich Wodociągów, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Unitas Durat dla Wodociągów w Bydgoszczy

Bydgoskie Wodociągi świętowały 30 sierpnia 120-lecie swego istnienia. Okrągłą rocznicę winniśmy obchodzić właściwie rok temu – bo to uruchomienie w 1900 roku stacji wodociągowej Las Gdański zapoczątkowało nowoczesny system zaopatrzenia miasta w wodę – ale, ze względu na pandemię, uroczystość była wielokrotnie przekładana.

 

W gali jubileuszowej uczestniczył wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, który w imieniu zarządu województwa złożył wyrazy uznania oraz podziękowania wszystkim byłym i obecnym pracownikom Bydgoskich Wodociągów, zaś na ręce prezesa Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Stanisława Drzewieckiego przekazał Medal Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, przyznany jako wyraz docenienia współczesnego dorobku firmy, a także jej 120-letniej tradycji.

 

Pierwsze w historii Bydgoszczy urządzenia wodociągowe zostały zbudowane w XVI w. Panujący wówczas król Zygmunt Stary udzielił 27 marca 1523 roku mieszczanom bydgoskim zezwolenia na budowę sieci wodociągowej. Wodę czerpano bezpośrednio z Brdy w pobliżu Młynów Królewskich. Ujęcie to było umiejscowione w okolicach dzisiejszej Wyspy Młyńskiej. Zbudowane wówczas wodociągi przetrwały zaledwie kilkanaście lat. Kolejne, już znacznie trwalsze, zaopatrywały Bydgoszcz w wodę ponad 250 lat.

 

Początek współczesnej ery bydgoskich wodociągów datuje się jednak na początek ubiegłego wieku, kiedy to w 1900 r. wybudowano stację wodociągową Las Gdański, a także ok. 30 kilometrów sieci wodociągowej oraz wieżę ciśnień na Wzgórzu Dąbrowskiego. W tamtych latach ujęcie „Las Gdański” zaspokajało potrzeby miasta zaledwie 40-tysięcznego, dziś w wodę zaopatrywane jest miasto dziesięciokrotnie większe, a sieć wodociągowa mierzy teraz 1 000 kilometrów, czyli 30 razy więcej! To też obrazuje dystans, jaki pokonało przedsiębiorstwo w ciągu tych 120 lat. Jeszcze większego skoku dokonano jeśli chodzi o technologię uzdatniania i dystrybucji wody, dbałość o jakość wody pitnej, czystość wód, oczyszczania ścieków i poszanowanie środowiska naturalnego. Ze szczególnym uznaniem spotykają się dziś inicjatywy w zakresie ochrony miasta przed ulewami i skutkami zmian klimatycznych.

 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy to obecnie przedsiębiorstwo na wskroś nowoczesne. O jakości usług MWiK niech świadczy fakt, że jest to też przedsiębiorstwo wielokrotnie nagradzane, zarówno jako firma z branży, jak i jako ośrodek innowacji technologicznych. Warto podkreślić, że nagradzana jest zarówno firma, jak i jej kadra techniczna i menedżerowie, a wyróżnienia dotyczą zarówno osiągnieć inwestycyjnych, innowacji technologicznych, jak i np. wspierania wydarzeń sportowych, kulturalnych i ochrony zabytków.

 

Zwracając się do zgromadzonych wicemarszałek Zbigniew Ostrowski przypomniał, że kilka lat temu, w roku 2018, podczas Smart City Forum,  kongresu poświęconego inteligentnym miastom i ich rozwojowi, w kategorii „inteligentne rozwiązanie” nagrodzono innowacyjny projekt przygotowujący Bydgoszcz do zmian klimatycznych poprzez modernizację istniejącego w mieście systemu kanalizacji deszczowej. System ten wykorzystuje nowoczesną metodologię obliczeń i korzysta z oprogramowania uwzględniającego nie tylko bieżące prognozy opadów, ale i prognozy zmian klimatu do 2050 roku! – Trudno o bardziej wymowny przykład perspektywicznego myślenia! – podkreślił wicemarszałek Ostrowski.

 

– Jak każdy jubileusz, tak i ten stanowi okazję do refleksji zarówno nad przeszłością, jak i nad wyzwaniami, którym współcześnie trzeba stawiać czoła. Pandemia pokrzyżowała wprawdzie plany jubileuszowych obchodów, ale nie zatrzymała rozwoju Bydgoskich Wodociągów! Nie zatrzymała i nie zatrzyma rozwoju przedsiębiorstwa! Życzę, by wszelkie państwa plany rozwojowe zostały zrealizowane jak najrychlej – zakończył wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

 

Gabinet Marszałka

 

31 sierpnia 2021 r.  

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2021 r.

 

Jubileusz Bydgoskich Wodociągów, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPJubileusz Bydgoskich Wodociągów, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPJubileusz Bydgoskich Wodociągów, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPJubileusz Bydgoskich Wodociągów, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPJubileusz Bydgoskich Wodociągów, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPJubileusz Bydgoskich Wodociągów, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP