Aktualności

Uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie w ramach RPO, fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.pl
Uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie w ramach RPO, fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.pl

Umowy RPO: lokalne inwestycje i granty dla firm

Fundusz eksportowy dla przedsiębiorców, adaptacje budynków do nowych funkcji oraz rozbudowa gminnej infrastruktury. 27 listopada w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość wręczenia 10 umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Warty prawie 70 milionów złotych projekt skierowany do przedsiębiorców zrealizuje Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Izbą Przemysłowo-Handlową. Chodzi o granty dla firm z myślą o wspieraniu rozwoju handlu zagranicznego. Wsparcie trafi na usługi doradcze i prawne, pomoc w opracowaniu strategii internacjonalizacji dla startujących eksporterów, adaptację produktów i usług do wymagań zagranicznych rynków, a także udział w międzynarodowych targach oraz wizytach studyjnych. Z „Funduszu Eksportowego”, bo taka nazwę nosi przedsięwzięcie, Skorzysta blisko 160 firm w tym ponad 70 początkujących eksporterów.

 

– Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, którą województwo współprowadzi razem z miastem Toruń, będzie udzielała wsparcia przedsiębiorcom, chcącym rozwijać eksport swoich produktów, bądź kooperować z firmami z zagranicy. Jedna firma może pozyskać nawet 200 tysięcy euro. To wsparcie bezpośrednie i bezzwrotne, dlatego bardzo atrakcyjne – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki, który wspólnie z członkiem zarządu województwa Sławomirem Kopyściem wręczył umowy beneficjentom.

 

Wśród projektów infrastrukturalnych są dwa zadania dotyczące rozbudowy systemów kanalizacyjnych i wodociągowych – wsparcie na ten cel pozyskały samorządy gmin miejsko-wiejskich Skępe oraz Izbica Kujawska. Gmina Golub-Dobrzyń otrzymała 1,8 miliona złotych dofinansowania na budowę ścieżek rowerowych Krążno-Ostrowite oraz Macikowo-Węgiersk.

 

Społeczności lokalne skorzystają też ze wsparcia na przebudowę publicznych budynków i przystosowanie ich do nowych funkcji. Powiat toruński otrzymał 1,4 miliona złotych na adaptację strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie nauki zawodu oraz budowę windy. Gmina Radziejów przeznaczy blisko 900 tysięcy złotych na rozbudowę i wyposażenie świetlic wiejskich w Zagorzycach i Opatowicach. Gmina Dobre za podobną kwotę przebuduje dawny pawilon handlowy z myślą o utworzeniu domu dziennego pobytu dla seniorów, mieszkań chronionych, siedziby Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dobre „Promyk Nadziei” oraz pomieszczeń handlowo-usługowych.

 

Wśród beneficjentów wsparcia z RPO są też Przedszkole Niepubliczne nr 6 „Słoneczko” w Szubinie, które przeznaczy 240 tysięcy złotych dotacji na powiększenie bazy lokalowej placówki o 24 miejsca dla maluchów oraz Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu, w którym 100 tysięcy złotych wsparcia umożliwi renowację sieni i kamiennych posadzek.

 

Lista projektów

 

Samorząd województwa zakontraktował dotąd ponad połowę środków z puli, którą dysponujemy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Od początku jego realizacji podpisano blisko 1400 umów o dofinansowanie projektów (635 z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 759 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

27 listopada 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2018 r.

 

Uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie w ramach RPO, fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie w ramach RPO, fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie w ramach RPO, fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie w ramach RPO, fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie w ramach RPO, fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie w ramach RPO, fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie w ramach RPO, fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie w ramach RPO, fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie w ramach RPO, fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie w ramach RPO, fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie w ramach RPO, fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie w ramach RPO, fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie w ramach RPO, fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie w ramach RPO, fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie w ramach RPO, fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.pl