Aktualności

Ceremonia podpisania umów, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Ceremonia podpisania umów, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Umowy RPO: kształcenie zawodowe i segregacja śmieci

Wysokiej jakości staże i praktyki dla 2,5 tysiąca uczniów techników i zawodówek oraz granty na 30 punktów selektywnej zbiórki odpadów w całym regionie – marszałek Piotr Całbecki oraz członkowie zarządu województwa Aneta Jędrzejewska i Sławomir Kopyść złożyli (14 lipca) podpisy na osiemnastu umowach RPO 2014-20120. Łączna wartość wsparcia to blisko 30 milionów złotych. 

 

– Zależy nam, by kierunki i standardy kształcenia zawodowego odpowiadały potrzebom rynku pracy, by kończący szkoły młodzi ludzie znali swój fach i wiedzieli, czego oczekują od nich pracodawcy. Jestem przekonany, że to co proponujemy będzie dla nich dobrym startem w życie zawodowe – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.  

 

Pieniądze na zorganizowanie wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych oraz szkoleń dla trzystu opiekunów praktyk i staży, łącznie 8 milionów złotych, otrzymają przede wszystkim samorządy lokalne, a także przedsiębiorstwa i organizacje biznesowe, instytucje otoczenia biznesu, zakład doskonalenia zawodowego i prywatna wyższa uczelnia oraz oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Sfinansują z tych środków także stypendia dla młodych ludzi i ich dojazdy do pracy oraz zakupy odzieży roboczej. Każdy praktykant/stażysta będzie pod opieką kompetentnego opiekuna, odpowiedzialnego za program i harmonogram szkolenia praktycznego.

 

Większość projektów zakłada rozpoczęcie cykli staży i praktyk jeszcze tego lata.

 

 

Stworzenia grantowego systemu finansowania budowy, rozbudowy i modernizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów podjął się Wojewódzki Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wartość przygotowanego przez tę instytucję projektu to ponad 30 milionów złotych. O granty będą się mogły ubiegać samorząd miejskie i gminne – chodzi zarówno o małe wiejskie gminy, jak i o największe miasta. Powstała w ten sposób infrastruktura powinna umożliwiać selektywną zbiórkę, a nawet przetwarzanie papieru, metali, plastiku, szkła i odpadów biodegradowalnych. Uzupełnieniem będą kampanie informacyjno-promocyjne, przekonujące mieszkańców do segregowania śmieci.

 

 

Zdjęcia z ceremonii podpisania umów do pobrania:

 

Czytaj też Aktualne konkursy o dofinansowanie

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

14 lipca 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2016 r.

 

Ceremonia podpisania umów, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Ceremonia podpisania umów, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Ceremonia podpisania umów, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Ceremonia podpisania umów, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Ceremonia podpisania umów, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Ceremonia podpisania umów, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Ceremonia podpisania umów, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Ceremonia podpisania umów, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Ceremonia podpisania umów, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Ceremonia podpisania umów, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Ceremonia podpisania umów, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Ceremonia podpisania umów, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Ceremonia podpisania umów, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Ceremonia podpisania umów, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl