Aktualności

Uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj Kuras
Uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj Kuras

Umowy RPO i PROW: infrastruktura, nowoczesny sprzęt i wsparcie dla biznesu

Budowa dróg, rozbudowa gminnych sieci wodno-kanalizacyjnych, rewitalizacja i termomodernizacja budynków, ochrona zabytków, zakupy nowoczesnego wyposażenia dla medycyny i szkół oraz wsparcie na rozwój działalności gospodarczej. W czwartek (31 stycznia) w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie 24 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 12 przedsięwzięć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

– Bardzo interesujący projekt powstaje w Bydgoszczy. Nazywamy go roboczo fab labem, czyli powierzchnią, z której korzystać będą przedsiębiorstwa, w tym startupy, rozpoczynające działalność i realizujące ciekawy projekt o charakterze badawczym. Klasyczny projekt związany z rozwojem infrastruktury drogowej realizowany będzie w Inowrocławiu – chodzi o długi odcinek drogi, ważnej z punktu widzenia rozwoju gospodarczego oraz funkcjonowania miasta. Cieszą też projekty modernizacji zaplecza szkół zawodowych w Toruniu i Chodczu – mówi marszałek Piotr Całbecki, który wręczył umowy przedstawicielom beneficjentów.

 

Samorząd województwa zakontraktował dotąd 57 procent środków z puli ponad 9 miliardów złotych, którą dysponujemy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Od początku jego realizacji podpisano ponad 1,5 tysiąca umów o dofinansowanie projektów – zarówno społecznych, jak i inwestycyjnych (Więcej). Wartość dofinansowania z RPO w ramach przekazanych 24 umów to ponad 70 milionów złotych.

Sprzęt medyczny i laboratoria dla biznesu

Centrum Onkologii w Bydgoszczy to wojewódzka lecznica, która pozyskała 5 milionów złotych dofinansowania na zakup rezonansu magnetycznego oraz mammografu cyfrowego. Sprzęt trafi do włocławskiej filii placówki – Centrum Diagnostyczno-Leczniczego przy ulicy Królewieckiej. Warty 27,5 miliona złotych projekt inwestycyjny zrealizuje Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny – na jego terenie powstanie centrum demonstracyjne, tzw. fab labs i living labs, czyli nowoczesna infrastruktura, w której przedsiębiorcy z regionu będą mogli testować projekty innowacyjne. Wysokość dofinansowania z RPO na realizację zadania to 6,4 miliona złotych.

Drogi i oświetlenie

Wśród największych projektów jest warta prawie 22 miliony złotych inwestycja gminy Inowrocław, która zbuduje drogę łączącą ulice Marulewską i Szymborską oraz przebuduje ulicę Długą na terenie miasta i gminy. Wśród dwóch projektów powiatu świeckiego jest warta 12 milionów złotych budowa odcinka, który włączy północno-zachodnią część powiatu do planowanego węzła w Zbrachlinie przy trasie S5. Umowę dotyczącą wsparcia na budowę drogi odbiorą też przedstawiciele Nakła nad Notecią, a dofinansowanie na modernizację oświetlenia trafi do gmin Golub-Dobrzyń, Ryńsk (powiat wąbrzeski) i Bukowiec (powiat świecki).

Czysta woda

Siedem przekazanychumów dotyczy rozbudowy gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz modernizacji oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie o łącznej wartości 10 milionów złotych trafi do gmin Cekcyn i Śliwice w powiecie tucholskim, Sośno (powiat sępoleński), Osie, Drzycim i Pruszcz w powiecie świeckim oraz Zbójno (powiat golubsko-dobrzyński),

Rewitalizacja i termomodernizacja

Warte kilkaset tysięcy złotych projekty z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej zrealizują gminy Solec Kujawski (powiat bydgoski) i Szubin (powiat nakielski). Wsparcie trafi też na termomodernizację kościoła i budynków parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Osieku nad Wisłą (powiat toruński), rewitalizację parku przy pałacu w Wybczu w gminie Łubianka (powiat toruński) oraz modernizację remizo-świetlicy w Chełmońcu w gminie Kowalewo Pomorskie (powiat golubsko-dobrzyński). Środki z RPO umożliwią też władzom powiatu tucholskiego modernizację i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.

Pracownie dla szkół zawodowych

Ponad 10 milionów złotych dofinansowania z RPO trafi na budowę Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodeczu (powiat włocławski). W placówce, która powstanie na bazie Zespołu Szkół powstaną nowe warsztaty do nauki zawodu oraz między innymi plac manewrowy. Nowoczesne pracownie zawodowe powstaną też w Toruniu – wsparcie w wysokości 1,8 miliona złotych umożliwi utworzenie takiej infrastruktury w zespołach szkół: inżynierii środowiska, gastronomiczno-hotelarskich i ekonomicznych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

PROW: przedsiębiorczość i ochrona zabytków

Wśród przekazanych umów o dofinansowanie projektów jest też 12 przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Połowa z nich to wsparcie dla osób rozpoczynających lub rozwijających działalność gospodarczą. Kolejne pięć umów dotyczy odnowy i renowacji zabytków – drewnianego wiatraka w Chodczu (powiat włocławski), zabytkowej kuźni w Trzebczu Szlacheckim (gmina Kijewo Królewskie w powiecie chełmińskim) oraz budynków szkolnych w Dusocinie (gmina Grudziądz), Krojczynie (gmina Dobrzyń nad Wisłą w powiecie lipnowskim) i Słębowie (gmina Żnin). Środki na przebudowę pomieszczeń remizy otrzyma gmina Dębowa Łąka (powiat wąbrzeski). Wartość wszystkich przekazywanych dziś umów o dofinansowanie w ramach PROW to 1,8 miliona złotych

Lista projektów w ramach RPO

Lista projektów w ramach PROW

Umowy RPO i PROW w liczbach:

  • 57 procent środków z puli, którą dysponujemy w ramach RPO 2014-2020 rozdysponował dotąd samorząd województwa,
  • Ponad 1,5 tysiąca umów o dofinansowanie projektów podpisano od początku realizacji RPO
  • 24 umowy w ramach RPO i 12 umów w PROW przekazano podczas dzisiejszej uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim,
  • 72 miliony złotych to łączna wartość dofinansowania z RPO i PROW na realizację tych przedsięwzięć,
  • Blisko 27,5 miliona złotych – to wartość największego projektu, który otrzymał dofinansowanie. Chodzi o budowę centrum demonstracyjnego i laboratoriów w Bydgoskim Parku Przemysłowym (dofinansowanie z RPO to 6,4 miliona złotych),
  • 7 przekazywanych dziś umów dotyczy inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
  • Do 6 przedsiębiorców rozpoczynających lub rozwijających działalność gospodarczą trafi wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

31 stycznia 2019 r.

ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2019 r.

Uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj Kuras