Aktualności

Uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie projektów w ramach RPO i PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz Piecyk
Uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie projektów w ramach RPO i PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz Piecyk

Umowy RPO i PROW: edukacja, zdrowie i przedsiębiorczość

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, inwestycje medyczne, projekty edukacyjne, nowe miejsca dla przedszkolaków oraz pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem i wsparcie dla mieszkańców obszarów wiejskich. W czwartek (19 lipca) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste wręczenie umów na dofinansowanie 14 projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

– Największym projektem wśród przekazywanych dziś umów o dofinansowanie jest inwestycja realizowana przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego, polegająca na uzbrojeniu terenów na potrzeby przedsiębiorców przy ulicy Andersa. Drugie tego rodzaju przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przez władze Torunia na tzw. Abisynii. To projekty cywilizacyjne, które w efekcie dadzą wyspecjalizowane miejsca pracy, a także przyczynią się do rewitalizacji miejskich obszarów. Równie ważne są przedsięwzięcia wspierające osoby zagrożone wykluczeniem – tego rodzaju projekt zrealizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Kwota dofinansowania wszystkich wręczanych dziś umów to ponad 27 milionów złotych, a wartość projektów to prawie 36 milionów złotych. Samorząd województwa zakontraktował dotąd 48,3 procent środków z puli, którą dysponujemy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czyli w sumie ponad 4 miliardy złotych.

 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego pozyskała blisko 13 milionów złotych dofinansowania z RPO na rozbudowę infrastruktury Toruńskiego Parku Technologicznego. Chodzi o przygotowanie terenu inwestycyjnego dla firm o powierzchni 16,8 hektara przy ulicy Andersa. Ponad 2 miliony złotych dofinansowania otrzyma też gmina miasta Toruń na uzbrojenie terenów inwestycyjnych „Grębocin nad Strugą”. Oba projekty przewidują między innymi budowę dróg, chodników, oświetlenia oraz położenie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i teletechnicznych.

 

OZE i inwestycje w służbie zdrowia

Do Bydgoszczy trafi blisko pół miliona złotych dofinansowania na montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na 12 dachach budynków publicznych, przede wszystkim szkół i basenów. Szpital powiatowy w Chełmży pozyskał 1,8 miliona złotych dofinansowania na modernizację sali nadzoru kardiologicznego, wyposażenie sal chorych w systemy zasłon sufitowych, system przywoławczy, poręcze dla niepełnosprawnych oraz modernizację instalacji, między innymi gazów medycznych, klimatyzacji i wentylacji.

 

Lista umów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Edukacja i miejsca dla przedszkolaków

Blisko 4,5 tysiąca uczniów szkół podstawowych oraz średnich skorzysta z oferty w ramach projektów edukacyjnych realizowanych w Grudziądzu, powiecie rypińskim (projekt partnerski) oraz gminie Radziejów. Chodzi między innymi o dodatkowe zajęcia z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informatycznych, języków obcych, zajęcia wyrównawcze dla uczniów z najsłabszymi wynikami, a także doposażenie pracowni. Suma wsparcia na realizację trzech projektów to 8,1 miliona złotych. Kolejne dwie umowy o dofinansowanie dotyczą projektów z zakresu tworzenia nowych miejsc dla przedszkolaków – w bydgoskim Niepublicznym Przedszkolu Korona (15 miejsc) oraz Przedszkolu Gminnym w Skibinie w gminie Radziejów (10 miejsc). W sumie trafi na ten cel 270 tysięcy złotych z RPO.

 

Wsparcie dla zagrożonych wykluczeniem

„Działaj lokalnie! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” – to tytuł projektu przygotowanego przez miasto Toruń, który skierowany jest do osób bezrobotnych, biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem, niepełnosprawnych, a także osób z ich otoczenia. Działaniami aktywizacyjnymi zostanie objętych 120 mieszkańców. Dofinansowanie z RPO  to prawie 1,2 miliona złotych.

 

Lista umów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

PROW: infrastruktura i rozwój firm 

Umowy o dofinansowanie czterech projektów podpiszą też beneficjenci Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki trafią na założenie firm przez dwóch początkujących przedsiębiorców w gminach Osiek (powiat brodnicki) i Strzelno (powiat mogileński), budowę przez gminę Baruchowo (powiat włocławski) dwóch domków turystycznych na terenie „zielonej szkoły” w Goreniu Dużym oraz wydanie przez Związek Harcerstwa Polskiego publikacji prezentującej walory turystyczne Pałuk.

 

Lista umów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

19 lipca 2018 r.

 

Uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie projektów w ramach RPO i PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów na dofinansowanie projektów w ramach RPO i PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów na dofinansowanie projektów w ramach RPO i PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów na dofinansowanie projektów w ramach RPO i PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów na dofinansowanie projektów w ramach RPO i PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów na dofinansowanie projektów w ramach RPO i PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów na dofinansowanie projektów w ramach RPO i PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów na dofinansowanie projektów w ramach RPO i PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów na dofinansowanie projektów w ramach RPO i PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów na dofinansowanie projektów w ramach RPO i PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów na dofinansowanie projektów w ramach RPO i PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów na dofinansowanie projektów w ramach RPO i PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów na dofinansowanie projektów w ramach RPO i PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów na dofinansowanie projektów w ramach RPO i PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów na dofinansowanie projektów w ramach RPO i PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów na dofinansowanie projektów w ramach RPO i PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów na dofinansowanie projektów w ramach RPO i PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów na dofinansowanie projektów w ramach RPO i PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz PiecykUroczystość wręczenia umów na dofinansowanie projektów w ramach RPO i PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Łukasz Piecyk