Aktualności

Podczas uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim umowy o dofinansowanie projektów odebrali przedstawiciele 11 beneficjentów, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl
Podczas uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim umowy o dofinansowanie projektów odebrali przedstawiciele 11 beneficjentów, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

Umowy RPO: edukacja i opieka nad najmłodszymi

W czwartek (27 lipca) w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie  projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wsparcie trafi na rozwój oferty szkolnictwa ogólnego i zawodowego oraz na tworzenie nowych miejsc dla maluchów w żłobkach. Skorzysta 9 tysięcy uczniów, blisko 800 nauczycieli oraz prawie setka dzieci i ich rodziców.

W czwartek (27 lipca) w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie  projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wsparcie trafi na rozwój oferty szkolnictwa ogólnego i zawodowego oraz na tworzenie nowych miejsc dla maluchów w żłobkach. Skorzysta 9 tysięcy uczniów, blisko 800 nauczycieli oraz prawie setka dzieci i ich rodziców.

 

– Nasz Regionalny Program Operacyjny to środki na realizację zarówno ważnych projektów infrastrukturalnych, finansowanych z puli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i przedsięwzięć o charakterze społecznym, które finansujemy o oparciu o Europejski Fundusz Społeczny.  To z tego źródła pochodzą między innymi środki na pomoc w organizacji opieki nad maluchami oraz na realizację projektów edukacyjnych w szkołach ogólnokształcących i zawodowych. Nasza oferta to odpowiedź na oczekiwania i potrzeby mieszkańców – uczniów, nauczycieli, rodziców i pracodawców – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

– Czujemy się odpowiedzialni za poziom edukacji w województwie, dlatego wspieramy realizację projektów z tej dziedziny w całym regionie. W sferze kształcenia ogólnego stawiamy przede wszystkim na rozwój kompetencji związanych z naukami ścisłymi. W szkolnictwie zawodowym dofinansowujemy projekty, które dostosowują ofertę edukacyjną do wymagań rynku pracy. Wspierając tworzenie nowych miejsc dla dzieci w żłobkach, pomagamy młodym rodzicom w powrocie na rynek pracy – mówi wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.   

 

– Dziękujemy beneficjentom za dobre przygotowanie projektów z tak ważnej dziedziny, jaką jest edukacja. Wśród ich realizatorów mamy zarówno firmy jak i samorządy lokalne. Życzę sukcesów w realizacji tych przedsięwzięć – mówi wicemarszałek Dariusz Kurzawa.

 

W dzisiejszej uroczystości wręczenia umów o dofinansowanie projektów uczestniczyli wicemarszałek Dariusz Kurzawa, wicemarszałek Zbigniew Ostrowski oraz przedstawiciele samorządów lokalnych i przedsiębiorcy, którzy będą realizować te przedsięwzięcia. Wsparcie przyznano w ramach trzech konkursów:

 

  • Wsparcie placówek kształcenia ogólnego. Dofinansowanie trafi w sumie na realizację 12 projektów. Ze wsparcia skorzysta 3,9 tysiąca uczniów i 377 nauczycieli. Środki pomogą w organizacji zajęć językowych oraz z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technologii komunikacyjno-informacyjnych, organizacji zajęć wyrównawczych i dodatkowego wsparcia pedagogiczno-psychologicznego dla wymagających tego uczniów. To także pieniądze na  doposażenie pracowni, zakupy pomocy dydaktycznych oraz dokształcanie nauczycieli. Suma dotacji to 5,8 miliona złotych. Umowy o dofinansowanie projektów odebrali dziś w Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele sześciu beneficjentów – gminy miasta Kowal oraz gmin Świecie, Barcin, Bobrowo, Pruszcz i Kęsowo.

 

W ramach innego konkursu (przeznaczonego dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego – ZIT) wsparcie trafiło na realizację dwóch tego typu przedsięwzięć. Skorzysta z nich 3,7 tysiąca uczniów i 353 nauczycieli. Wartość dofinansowania to 5,6 miliona złotych.

 

Lista wszystkich projektów

 

  • Wsparcie placówek kształcenia zawodowego. Samorząd województwa podzielił środki na realizację 6 zadań. Skorzysta 1,8 tysiąca uczniów, 30 nauczycieli oraz 32 opiekunów staży i praktyk z 23 szkół. Suma dofinansowania to 4,1 miliona złotych. Pieniądze trafią przede wszystkim na tworzenie nowej, nowoczesnej i odpowiadającej na potrzeby rynku pracy oferty edukacyjnej, organizację ram współpracy z pracodawcami, zajęcia pozalekcyjne i kursy przygotowawcze, wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, kształcenie nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Umowy o dofinansowanie projektów odebrali dziś w Urzędzie Marszałkowskich przedstawiciele dwóch beneficjentów – powiatu inowrocławskiego i powiatu mogileńskiego.

 

Lista wszystkich projektów

 

Wcześniej wsparcie trafiło już na realizację 19 innych tego rodzaju przedsięwzięć (także w ramach ZIT). Korzysta lub skorzystało z nich 4,5 tysiąca uczniów kujawsko-pomorskich szkół zawodowych.

 

  • Wsparcie na nianie i żłobki. Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim umowy o dofinansowanie projektów odebrali przedstawiciele gminy Golub-Dobrzyń, toruńskiej spółki Pro-Edu oraz grudziądzkiej firmy Strefa Edukacji E-mc2. Wsparcie trafi na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w żłobkach. Skorzysta 85 maluchów i ich rodziców, a suma dofinansowania to 1,4 miliona złotych.

 

Lista wszystkich projektów

 

Wcześniej środki z naszego RPO pomogły już w utworzeniu ponad 200 miejsc dla maluchów w żłobkach i innych placówkach świadczących usługi opieki nad maluchami. Wsparcie trafia też dostosowanie miejsc opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, pokrycie wynagrodzeń opiekunów dziennych i niań, a także na organizację szkoleń dla opiekunów. Do dyspozycji rodziców są też vouchery na pokrycie kosztów zatrudnienia niani lub pobytu dziecka w żłobku (więcej).

 

OPIS 11 PROJEKTÓW, KTÓRYCH DOTYCZĄ WRĘCZONE 27 LIPCA UMOWY

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

27 lipca 2017 r.

ostatnia aktualizacja: 28 lipca 2017 r.

 

Uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl