Aktualności

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy (UA)

Zapraszamy na zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy dzisiejsze (21 kwietnia) webinarium dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem przebywających w naszym kraju obywateli Ukrainy. Informacji udzielać będą przedstawiciele służb pracy oraz Straży Granicznej i administracji rządowej.

Українська версія внизу сторінки

 

Zapraszamy na zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy dzisiejsze (21 kwietnia) webinarium dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem przebywających w naszym kraju obywateli Ukrainy. Informacji udzielać będą przedstawiciele służb pracy oraz Straży Granicznej i administracji rządowej.

 

Wśród podejmowanych zagadnień m.in. kwestie związane z otwarciem polskiego rynku pracy dla gości zza wschodniej granicy i trybem zgłaszania zatrudnienia Ukraińców oraz legalizacją pobytu osób przybyłych do Polski przed wybuchem wojny. W programie także krótki wykład na temat różnic kulturowych, które mogą wpływać na proces adaptacji ukraińskich pracowników w naszych firmach.   

 

Seminarium w trybie online, z możliwością zadawania pytań, odbędzie się w najbliższy czwartek (21 kwietnia) w godz. 10.00-12.30 na platformie Zoom.

 

Zapisy:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

20 kwietnia 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia 2022 r.

 

Громадяни України на польському ринку праці

 

Фото: Анджей Гоіньскі / UMWKP

 

Запрошуємо сьогодні ( 21 квітня)  вас на організований Воєводським Урядом Праці вебінар для роботодавців, зацікавлених у працевлаштуванні громадян України, які проживають в нашій країні. Інформацію нададуть представники служби праці, а також Прикордонної Служби та уряду.

 

До числа порушених проблем можна віднести питання, пов’язані з відкриттям польського ринку праці для гостей зі східного кордону та процедурою звітності про працевлаштування українців та легалізації перебування людей, які прибули до Польщі до початку війни. У програмі також є коротка лекція про культурні відмінності, які можуть вплинути на процес адаптації українських співробітників у наших компаніях.

 

Онлайн-семінар з можливістю задати питання відбудеться в найближчий четверг (21 квітня) від 10.00-12.30 на платформі Zoom.

 

Записи:
•    Посилання: https://app.evenea.pl/event/881215-4/
•    Код доступу: webinarium WUP.

 

Воєводський Уряд Праці в Торуні

Прес-Служба Уряду Маршальського

 

20 квітня 2022 р.
Останнє оновлення: 21 квітня 2022 р.