Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Uczą nasze dzieci

W Kujawsko-Pomorskiem na wszystkich szczeblach systemu edukacji pracuje łącznie 40 tysięcy nauczycieli. 14 października obchodzili swoje święto, Dzień Edukacji Narodowej. Wojewódzkie obchody odbyły się 17 października w Toruniu.

 

Najwięcej pedagogów (ponad 10 tysięcy) zatrudniają podstawówki, drugie w kolejności są przedszkola (4,6 tysiące), zatrudnienie w liceach to 2 tysiące, w technikach 2,5 tysiąca, kujawsko-pomorskie szkoły wyższe zatrudniają w sumie ponad 4 tysiące nauczycieli. Ten ostatni segment jest jedynym niesfeminizowanym elementem systemu edukacji – panie to tylko niecałe 46 proc. nauczycieli akademickich – we wszystkich pozostałych dominują nauczycielki (średnio 80 proc.). 

 

Ponad połowa wszystkich kujawsko-pomorskich nauczycieli osiągnęła najwyższy jak dotychczas stopień awansu zawodowego – są nauczycielami dyplomowanymi. Co ciekawe, więcej przedstawicieli tej grupy pracuje na wsi (o 9 proc.), choć generalnie zatrudnienie w szkołach miejskich jest większe (70 proc. etatów). Drugą liczebnie grupą są nauczyciele mianowani (7,7 tysiąca etatów).

 

Rok szkolny 2017/2018 jest pierwszym rokiem reformy edukacji, obejmującej m . in. wygaszanie gimnazjów. W roku szkolnym 2016/2017 było 415 tego typu szkół, z czego 60 proc. w miastach. Niektóre z nich zostały już zlikwidowane, a ich obowiązki przejęły podstawówki. Przykładem takiego rozwiązania jest np. Zespół Szkół im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach w gminie Obrowo w powiecie toruńskim.

 

Interesujące rzeczy można wyczytać z mapy współczynnika skolaryzacji netto w szkołach podstawowych w regionie. Najniższy, poniżej 85 proc., dotyczy powiatów ziemskich toruńskiego i grudziądzkiego. Może to oznaczać, że spora część mieszkających w nich dzieci w wieku 5-12 lat uczęszcza do podstawówek Toruniu i Grudziądzu. 

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

17 października 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 18 października 2017 r.