Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl
Fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl

Aktualności z LGD – nabory wniosków, warsztaty, szkolenia

Zapraszamy do składania wniosków o wsparcie ze środków unijnych oraz udziału w warsztatach i szkoleniach za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania. To 28 partnerstw, tworzonych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. Dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS), dysponują one środkami europejskimi na  inicjatywy aktywizujące mieszkańców.

 

 – Dzięki RLKS do dyspozycji Lokalnych Grup Działania trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Jesteśmy jedynym polskim regionem, który zastosował ten instrument w tak dużej skali – zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach. Środki te zasilą publiczną infrastrukturę, wesprą lokalną przedsiębiorczość i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców – przypomina marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PO Rybactwo i Morze. Z ich wykorzystaniem organizują:

 

  • nabory wniosków

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza do składania do 20 października fiszek projektowych na projekty grantowe aktywizujące i integrujące mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Działania.  Limit środków w ramach naboru to 500 tysięcy złotych, wartość jednego projektu grantowego może wynieść od 5 do 50 tysięcy złotych. Wysokość wsparcia jest zróżnicowana w zależności od wnioskodawcy (o środki mogą aplikować m.in. jednostki sektora finansów publicznych i podmioty prowadzące działalność gospodarczą). Więcej informacji tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki przyjmuje wnioski o wsparcie na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Nabór trwa do 17 listopada, w puli konkursu jest ponad 1 milion 257 tysięcy złotych, minimalna kwota wsparcia to 50 tysięcy złotych. Szczegóły na temat naboru tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku planuje w listopadzie nabór wniosków o powierzenie grantów w wysokości od 5 do 25 tysięcy złotych ze 100% poziomem dofinansowania. Granty mogą być przeznaczone na sfinansowanie inicjatyw lokalnych organizacji i instytucji kultury w zakresie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju proekologicznych postaw wśród mieszkańców obszaru „Ziemi Gotyku”, tj. Gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie i Miasta Chełmża. Więcej informacji na stronie internetowej LGD.

 

 

  • spotkania informacyjne i doradztwo

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” zaprasza 19 i 20 października osoby zainteresowane składaniem wniosków na rozwój działalności gospodarczej do udziału w  konsultacjach dotyczących sporządzania biznesplanów. Udział w konsultacjach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 52 33- 61-213. Więcej informacji tutaj.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza mieszkańców Inowrocławia do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych. Spotkanie w formie indywidualnego doradztwa odbędzie się 23 października 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia  LGD  przy ul. Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu. Więcej informacji na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego zaprasza 24 października na spotkanie dotyczące tworzenia tzw. projektów miękkich. Odbędzie się ono w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu. Podczas spotkania zostaną omówione zagadnienia dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego, zasad tworzenia projektów i wniosków oraz ogólne zasady realizacji  i rozliczania projektów. Swój udział w spotkaniu można zgłaszać do 18 października, więcej tutaj.  

 

  • inna aktywność

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”  zaprasza 21 i 22 października do udziału
w wizycie studyjnej  na Pojezierzu Brodnickim. Celem tego wyjazdu  jest  poznawanie dobrych praktyk i pobudzanie aktywności lokalnych liderów. Udział w wyjeździe jest bezpłatny, więcej tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach florystycznych ,,Stroiki na pomniki – zaduszkowe kompozycje kwiatowe”, które odbędą się:

 

  • 18 października w Domu Kultury w Górsku – dla mieszkańców gmin Zławieś Wielka i Dabrowa Chełmińska,
  • 19 października 2017 w biurze LGD w Kijewie Królewskim – dla mieszkańców gmin Unisław i Kijewo Królewskie.

Więcej informacji tutaj.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta Inowrocławia  do udziału w warsztatach aktywizacji społecznej. Ich celem jest  podniesienie kompetencji uczestników w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności, budowania pozytywnego wizerunku, rozpoznania swoich mocnych i słabych stron oraz budowania motywacji do działania i efektywnego zarządzania czasem. Planowane terminy zajęć to 23 i 24 października oraz 6 i 7 listopada 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia LGD Inowrocław. Więcej tutaj.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

17 października 2017 r.