Aktualności

Impreza plenerowa „Bajkowa Bydgoszcz”, fot. Tymon Markowski
Impreza plenerowa „Bajkowa Bydgoszcz”, fot. Tymon Markowski

Tydzień w obiektywie (zdjęcia)

Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem fotograficznym wydarzeń minionego tygodnia:

 

 

02.06.2016 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 w Kowalu w powiecie włocławskim. Debata dotyczyła zaproponowanych przez zarząd województwa kryteriów wyboru projektów w kolejnych ogłaszanych i rozstrzyganych w tym roku konkursach o dofinansowanie. Po raz pierwszy Komitet Monitorujący zajął się także konkursami ogłaszanymi w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla bydgosko-toruńskiego obszaru funkcjonalnego. Fot. Andrzej Goiński/UM WK-P02.06.2016 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 w Kowalu w powiecie włocławskim. Debata dotyczyła zaproponowanych przez zarząd województwa kryteriów wyboru projektów w kolejnych ogłaszanych i rozstrzyganych w tym roku konkursach o dofinansowanie. Po raz pierwszy Komitet Monitorujący zajął się także konkursami ogłaszanymi w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla bydgosko-toruńskiego obszaru funkcjonalnego. Fot. Andrzej Goiński/UM WK-P02.06.2016 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 w Kowalu w powiecie włocławskim. Debata dotyczyła zaproponowanych przez zarząd województwa kryteriów wyboru projektów w kolejnych ogłaszanych i rozstrzyganych w tym roku konkursach o dofinansowanie. Po raz pierwszy Komitet Monitorujący zajął się także konkursami ogłaszanymi w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla bydgosko-toruńskiego obszaru funkcjonalnego. Fot. Andrzej Goiński/UM WK-P02.06.2016 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 w Kowalu w powiecie włocławskim. Debata dotyczyła zaproponowanych przez zarząd województwa kryteriów wyboru projektów w kolejnych ogłaszanych i rozstrzyganych w tym roku konkursach o dofinansowanie. Po raz pierwszy Komitet Monitorujący zajął się także konkursami ogłaszanymi w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla bydgosko-toruńskiego obszaru funkcjonalnego. Fot. Andrzej Goiński/UM WK-P02.06.2016 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 w Kowalu w powiecie włocławskim. Debata dotyczyła zaproponowanych przez zarząd województwa kryteriów wyboru projektów w kolejnych ogłaszanych i rozstrzyganych w tym roku konkursach o dofinansowanie. Po raz pierwszy Komitet Monitorujący zajął się także konkursami ogłaszanymi w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla bydgosko-toruńskiego obszaru funkcjonalnego. Fot. Andrzej Goiński/UM WK-P02.06.2016 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 w Kowalu w powiecie włocławskim. Debata dotyczyła zaproponowanych przez zarząd województwa kryteriów wyboru projektów w kolejnych ogłaszanych i rozstrzyganych w tym roku konkursach o dofinansowanie. Po raz pierwszy Komitet Monitorujący zajął się także konkursami ogłaszanymi w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla bydgosko-toruńskiego obszaru funkcjonalnego. Fot. Andrzej Goiński/UM WK-P02.06.2016 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 w Kowalu w powiecie włocławskim. Debata dotyczyła zaproponowanych przez zarząd województwa kryteriów wyboru projektów w kolejnych ogłaszanych i rozstrzyganych w tym roku konkursach o dofinansowanie. Po raz pierwszy Komitet Monitorujący zajął się także konkursami ogłaszanymi w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla bydgosko-toruńskiego obszaru funkcjonalnego. Fot. Andrzej Goiński/UM WK-P02.06.2016 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 w Kowalu w powiecie włocławskim. Debata dotyczyła zaproponowanych przez zarząd województwa kryteriów wyboru projektów w kolejnych ogłaszanych i rozstrzyganych w tym roku konkursach o dofinansowanie. Po raz pierwszy Komitet Monitorujący zajął się także konkursami ogłaszanymi w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla bydgosko-toruńskiego obszaru funkcjonalnego. Fot. Andrzej Goiński/UM WK-P02.06.2016 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 w Kowalu w powiecie włocławskim. Debata dotyczyła zaproponowanych przez zarząd województwa kryteriów wyboru projektów w kolejnych ogłaszanych i rozstrzyganych w tym roku konkursach o dofinansowanie. Po raz pierwszy Komitet Monitorujący zajął się także konkursami ogłaszanymi w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla bydgosko-toruńskiego obszaru funkcjonalnego. Fot. Andrzej Goiński/UM WK-P02.06.2016 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 w Kowalu w powiecie włocławskim. Debata dotyczyła zaproponowanych przez zarząd województwa kryteriów wyboru projektów w kolejnych ogłaszanych i rozstrzyganych w tym roku konkursach o dofinansowanie. Po raz pierwszy Komitet Monitorujący zajął się także konkursami ogłaszanymi w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla bydgosko-toruńskiego obszaru funkcjonalnego. Fot. Andrzej Goiński/UM WK-P30.05.2016 Spotkanie edukacyjne dla przedstawicieli samorządów zainteresowanych tematyką działań rewitalizacyjnych. Odnowione rynki, ulice i kamienice, przywrócone lokalnym społecznościom tereny poprzemysłowe oraz nowe funkcje dla niszczejących dotąd gmachów – to efekty realizacji inwestycji z zakresu rewitalizacji, współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. W nowym unijnym rozdaniu wsparcie na rewitalizację trafi nie tylko do wszystkich miast, ale również na tereny wiejskie. Fot. Mikołaj Kuras30.05.2016 Spotkanie edukacyjne dla przedstawicieli samorządów zainteresowanych tematyką działań rewitalizacyjnych. Odnowione rynki, ulice i kamienice, przywrócone lokalnym społecznościom tereny poprzemysłowe oraz nowe funkcje dla niszczejących dotąd gmachów – to efekty realizacji inwestycji z zakresu rewitalizacji, współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. W nowym unijnym rozdaniu wsparcie na rewitalizację trafi nie tylko do wszystkich miast, ale również na tereny wiejskie. Fot. Mikołaj Kuras30.05.2016 Spotkanie edukacyjne dla przedstawicieli samorządów zainteresowanych tematyką działań rewitalizacyjnych. Odnowione rynki, ulice i kamienice, przywrócone lokalnym społecznościom tereny poprzemysłowe oraz nowe funkcje dla niszczejących dotąd gmachów – to efekty realizacji inwestycji z zakresu rewitalizacji, współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. W nowym unijnym rozdaniu wsparcie na rewitalizację trafi nie tylko do wszystkich miast, ale również na tereny wiejskie. Fot. Mikołaj Kuras30.05.2016 Spotkanie edukacyjne dla przedstawicieli samorządów zainteresowanych tematyką działań rewitalizacyjnych. Odnowione rynki, ulice i kamienice, przywrócone lokalnym społecznościom tereny poprzemysłowe oraz nowe funkcje dla niszczejących dotąd gmachów – to efekty realizacji inwestycji z zakresu rewitalizacji, współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. W nowym unijnym rozdaniu wsparcie na rewitalizację trafi nie tylko do wszystkich miast, ale również na tereny wiejskie. Fot. Mikołaj Kuras30.05.2016 Wizyta marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącego sejmiku Ryszarda Bobera w powiatowym szpitalu w Brodnicy, w którym zakończono finansowaną z marszałkowskich środków RPO 2007-2013 rozbudowę i modernizację połączoną z zakupami sprzętu i specjalistycznej aparatury medycznej. Fot. Andrzej Goiński/UM WK-P30.05.2016 Wizyta marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącego sejmiku Ryszarda Bobera w powiatowym szpitalu w Brodnicy, w którym zakończono finansowaną z marszałkowskich środków RPO 2007-2013 rozbudowę i modernizację połączoną z zakupami sprzętu i specjalistycznej aparatury medycznej. Fot. Andrzej Goiński/UM WK-P30.05.2016 Wizyta marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącego sejmiku Ryszarda Bobera w powiatowym szpitalu w Brodnicy, w którym zakończono finansowaną z marszałkowskich środków RPO 2007-2013 rozbudowę i modernizację połączoną z zakupami sprzętu i specjalistycznej aparatury medycznej. Fot. Andrzej Goiński/UM WK-P30.05.2016 Wizyta marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącego sejmiku Ryszarda Bobera w powiatowym szpitalu w Brodnicy, w którym zakończono finansowaną z marszałkowskich środków RPO 2007-2013 rozbudowę i modernizację połączoną z zakupami sprzętu i specjalistycznej aparatury medycznej. Fot. Andrzej Goiński/UM WK-P30.05.2016 Wizyta marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącego sejmiku Ryszarda Bobera w powiatowym szpitalu w Brodnicy, w którym zakończono finansowaną z marszałkowskich środków RPO 2007-2013 rozbudowę i modernizację połączoną z zakupami sprzętu i specjalistycznej aparatury medycznej. Fot. Andrzej Goiński/UM WK-P30.05.2016 Wizyta marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącego sejmiku Ryszarda Bobera w powiatowym szpitalu w Brodnicy, w którym zakończono finansowaną z marszałkowskich środków RPO 2007-2013 rozbudowę i modernizację połączoną z zakupami sprzętu i specjalistycznej aparatury medycznej. Fot. Andrzej Goiński/UM WK-PBrodnicki Zakład Opieki Zdrowotnej, w którym zakończono finansowaną z marszałkowskich środków RPO 2007-2013 rozbudowę i modernizację. Na inwestycję wartą blisko 42,5 mln złotych złożyły się przebudowa i rozbudowa budynku głównego oraz budynków poradni specjalistycznych i administracji oraz modernizacja pracowni endoskopowej i radiologicznej, a także liczne zakupy, wśród których na uwagę zasługują przede wszystkim tomograf komputerowy i cyfrowy aparat rentgenowski, tak zwane kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne, wyposażenie noworodkowego stanowiska resuscytacyjnego oraz operacyjny stół ortopedyczny. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plBrodnicki Zakład Opieki Zdrowotnej, w którym zakończono finansowaną z marszałkowskich środków RPO 2007-2013 rozbudowę i modernizację. Na inwestycję wartą blisko 42,5 mln złotych złożyły się przebudowa i rozbudowa budynku głównego oraz budynków poradni specjalistycznych i administracji oraz modernizacja pracowni endoskopowej i radiologicznej, a także liczne zakupy, wśród których na uwagę zasługują przede wszystkim tomograf komputerowy i cyfrowy aparat rentgenowski, tak zwane kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne, wyposażenie noworodkowego stanowiska resuscytacyjnego oraz operacyjny stół ortopedyczny. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plBrodnicki Zakład Opieki Zdrowotnej, w którym zakończono finansowaną z marszałkowskich środków RPO 2007-2013 rozbudowę i modernizację. Na inwestycję wartą blisko 42,5 mln złotych złożyły się przebudowa i rozbudowa budynku głównego oraz budynków poradni specjalistycznych i administracji oraz modernizacja pracowni endoskopowej i radiologicznej, a także liczne zakupy, wśród których na uwagę zasługują przede wszystkim tomograf komputerowy i cyfrowy aparat rentgenowski, tak zwane kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne, wyposażenie noworodkowego stanowiska resuscytacyjnego oraz operacyjny stół ortopedyczny. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plBrodnicki Zakład Opieki Zdrowotnej, w którym zakończono finansowaną z marszałkowskich środków RPO 2007-2013 rozbudowę i modernizację. Na inwestycję wartą blisko 42,5 mln złotych złożyły się przebudowa i rozbudowa budynku głównego oraz budynków poradni specjalistycznych i administracji oraz modernizacja pracowni endoskopowej i radiologicznej, a także liczne zakupy, wśród których na uwagę zasługują przede wszystkim tomograf komputerowy i cyfrowy aparat rentgenowski, tak zwane kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne, wyposażenie noworodkowego stanowiska resuscytacyjnego oraz operacyjny stół ortopedyczny. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plBrodnicki Zakład Opieki Zdrowotnej, w którym zakończono finansowaną z marszałkowskich środków RPO 2007-2013 rozbudowę i modernizację. Na inwestycję wartą blisko 42,5 mln złotych złożyły się przebudowa i rozbudowa budynku głównego oraz budynków poradni specjalistycznych i administracji oraz modernizacja pracowni endoskopowej i radiologicznej, a także liczne zakupy, wśród których na uwagę zasługują przede wszystkim tomograf komputerowy i cyfrowy aparat rentgenowski, tak zwane kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne, wyposażenie noworodkowego stanowiska resuscytacyjnego oraz operacyjny stół ortopedyczny. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plBrodnicki Zakład Opieki Zdrowotnej, w którym zakończono finansowaną z marszałkowskich środków RPO 2007-2013 rozbudowę i modernizację. Na inwestycję wartą blisko 42,5 mln złotych złożyły się przebudowa i rozbudowa budynku głównego oraz budynków poradni specjalistycznych i administracji oraz modernizacja pracowni endoskopowej i radiologicznej, a także liczne zakupy, wśród których na uwagę zasługują przede wszystkim tomograf komputerowy i cyfrowy aparat rentgenowski, tak zwane kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne, wyposażenie noworodkowego stanowiska resuscytacyjnego oraz operacyjny stół ortopedyczny. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plBrodnicki Zakład Opieki Zdrowotnej, w którym zakończono finansowaną z marszałkowskich środków RPO 2007-2013 rozbudowę i modernizację. Na inwestycję wartą blisko 42,5 mln złotych złożyły się przebudowa i rozbudowa budynku głównego oraz budynków poradni specjalistycznych i administracji oraz modernizacja pracowni endoskopowej i radiologicznej, a także liczne zakupy, wśród których na uwagę zasługują przede wszystkim tomograf komputerowy i cyfrowy aparat rentgenowski, tak zwane kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne, wyposażenie noworodkowego stanowiska resuscytacyjnego oraz operacyjny stół ortopedyczny. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plBrodnicki Zakład Opieki Zdrowotnej, w którym zakończono finansowaną z marszałkowskich środków RPO 2007-2013 rozbudowę i modernizację. Na inwestycję wartą blisko 42,5 mln złotych złożyły się przebudowa i rozbudowa budynku głównego oraz budynków poradni specjalistycznych i administracji oraz modernizacja pracowni endoskopowej i radiologicznej, a także liczne zakupy, wśród których na uwagę zasługują przede wszystkim tomograf komputerowy i cyfrowy aparat rentgenowski, tak zwane kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne, wyposażenie noworodkowego stanowiska resuscytacyjnego oraz operacyjny stół ortopedyczny. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plBrodnicki Zakład Opieki Zdrowotnej, w którym zakończono finansowaną z marszałkowskich środków RPO 2007-2013 rozbudowę i modernizację. Na inwestycję wartą blisko 42,5 mln złotych złożyły się przebudowa i rozbudowa budynku głównego oraz budynków poradni specjalistycznych i administracji oraz modernizacja pracowni endoskopowej i radiologicznej, a także liczne zakupy, wśród których na uwagę zasługują przede wszystkim tomograf komputerowy i cyfrowy aparat rentgenowski, tak zwane kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne, wyposażenie noworodkowego stanowiska resuscytacyjnego oraz operacyjny stół ortopedyczny. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl30.05.2016 Pablo Domeyko z małżonką Carmen Letelier oraz ekipa chilijskiej telewizji przygotowującą reportaż o współpracy polsko-chilisjkiej gościli w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Pablo Domeyko to prawnuk Ignacego Domeyko - bohatera narodowego Chile, reformatora górnictwa i systemu edukacji w tym kraju, przyjaciela Adama Mickiewicza oraz absolwenta Uniwersytetu Wileńskiego, który wyemigrował do Chile po upadku powstania listopadowego. Fot. Jacek Piotrowski/UM WK-P30.05.2016 Pablo Domeyko z małżonką Carmen Letelier oraz ekipa chilijskiej telewizji przygotowującą reportaż o współpracy polsko-chilisjkiej gościli w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Pablo Domeyko to prawnuk Ignacego Domeyko - bohatera narodowego Chile, reformatora górnictwa i systemu edukacji w tym kraju, przyjaciela Adama Mickiewicza oraz absolwenta Uniwersytetu Wileńskiego, który wyemigrował do Chile po upadku powstania listopadowego. Fot. Jacek Piotrowski/UM WK-P30.05.2016 Pablo Domeyko z małżonką Carmen Letelier gościli w Ciechocinku. Pablo Domeyko to prawnuk Ignacego Domeyko - bohatera narodowego Chile, reformatora górnictwa i systemu edukacji w tym kraju, przyjaciela Adama Mickiewicza oraz absolwenta Uniwersytetu Wileńskiego, który wyemigrował do Chile po upadku powstania listopadowego. Fot. Aldona Nocna30.05.2016 Pablo Domeyko z małżonką Carmen Letelier gościli w Ciechocinku. Pablo Domeyko to prawnuk Ignacego Domeyko - bohatera narodowego Chile, reformatora górnictwa i systemu edukacji w tym kraju, przyjaciela Adama Mickiewicza oraz absolwenta Uniwersytetu Wileńskiego, który wyemigrował do Chile po upadku powstania listopadowego. Fot. Aldona Nocna01.06.2016 Sesja sejmiku dziecięcego w Urzędzie Marszałkowskim. W tym roku do udziału zaproszono młodzież szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa. Łącznie w spotkaniu wzięły udział kilkuosobowe grupy z 19 szkół reprezentujących każdy powiat województwa kujawsko-pomorskiego. Młodzież dyskutowała na temat dziedzictwa chrztu polski, a także zbliżających się Światowych Dni Młodzieży. Fot. Mikołaj Kuras01.06.2016 Sesja sejmiku dziecięcego w Urzędzie Marszałkowskim. W tym roku do udziału zaproszono młodzież szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa. Łącznie w spotkaniu wzięły udział kilkuosobowe grupy z 19 szkół reprezentujących każdy powiat województwa kujawsko-pomorskiego. Młodzież dyskutowała na temat dziedzictwa chrztu polski, a także zbliżających się Światowych Dni Młodzieży. Fot. Mikołaj Kuras01.06.2016 Sesja sejmiku dziecięcego w Urzędzie Marszałkowskim. W tym roku do udziału zaproszono młodzież szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa. Łącznie w spotkaniu wzięły udział kilkuosobowe grupy z 19 szkół reprezentujących każdy powiat województwa kujawsko-pomorskiego. Młodzież dyskutowała na temat dziedzictwa chrztu polski, a także zbliżających się Światowych Dni Młodzieży. Fot. Mikołaj Kuras01.06.2016 Sesja sejmiku dziecięcego w Urzędzie Marszałkowskim. W tym roku do udziału zaproszono młodzież szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa. Łącznie w spotkaniu wzięły udział kilkuosobowe grupy z 19 szkół reprezentujących każdy powiat województwa kujawsko-pomorskiego. Młodzież dyskutowała na temat dziedzictwa chrztu polski, a także zbliżających się Światowych Dni Młodzieży. Fot. Mikołaj Kuras01.06.2016 Sesja sejmiku dziecięcego w Urzędzie Marszałkowskim. W tym roku do udziału zaproszono młodzież szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa. Łącznie w spotkaniu wzięły udział kilkuosobowe grupy z 19 szkół reprezentujących każdy powiat województwa kujawsko-pomorskiego. Młodzież dyskutowała na temat dziedzictwa chrztu polski, a także zbliżających się Światowych Dni Młodzieży. Fot. Mikołaj Kuras01.06.2016 Sesja sejmiku dziecięcego w Urzędzie Marszałkowskim. W tym roku do udziału zaproszono młodzież szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa. Łącznie w spotkaniu wzięły udział kilkuosobowe grupy z 19 szkół reprezentujących każdy powiat województwa kujawsko-pomorskiego. Młodzież dyskutowała na temat dziedzictwa chrztu polski, a także zbliżających się Światowych Dni Młodzieży. Fot. Mikołaj Kuras01.06.2016 Kampania „Pielęgniarki dla zdrowia mieszkańców” w Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorosłych w Toruniu. Tematyka przygotowanych przez środowisko pielęgniarskie prezentacji, wykładów i warsztatów dotyczy tego, jak przeprowadzić dziecko przez dzieciństwo bez groźnych w skutkach urazów oraz bez nadwagi. Fot. Mikołaj Kuras01.06.2016 Kampania „Pielęgniarki dla zdrowia mieszkańców” w Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorosłych w Toruniu. Tematyka przygotowanych przez środowisko pielęgniarskie prezentacji, wykładów i warsztatów dotyczy tego, jak przeprowadzić dziecko przez dzieciństwo bez groźnych w skutkach urazów oraz bez nadwagi. Fot. Mikołaj Kuras01.06.2016 Kampania „Pielęgniarki dla zdrowia mieszkańców” w Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorosłych w Toruniu. Tematyka przygotowanych przez środowisko pielęgniarskie prezentacji, wykładów i warsztatów dotyczy tego, jak przeprowadzić dziecko przez dzieciństwo bez groźnych w skutkach urazów oraz bez nadwagi. Fot. Mikołaj Kuras01.06.2016 Kampania „Pielęgniarki dla zdrowia mieszkańców” w Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorosłych w Toruniu. Tematyka przygotowanych przez środowisko pielęgniarskie prezentacji, wykładów i warsztatów dotyczy tego, jak przeprowadzić dziecko przez dzieciństwo bez groźnych w skutkach urazów oraz bez nadwagi. Fot. Mikołaj Kuras01.06.2016 Kampania „Pielęgniarki dla zdrowia mieszkańców” w Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorosłych w Toruniu. Tematyka przygotowanych przez środowisko pielęgniarskie prezentacji, wykładów i warsztatów dotyczy tego, jak przeprowadzić dziecko przez dzieciństwo bez groźnych w skutkach urazów oraz bez nadwagi. Fot. Mikołaj Kuras01.06.2016 Kampania „Pielęgniarki dla zdrowia mieszkańców” w Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorosłych w Toruniu. Tematyka przygotowanych przez środowisko pielęgniarskie prezentacji, wykładów i warsztatów dotyczy tego, jak przeprowadzić dziecko przez dzieciństwo bez groźnych w skutkach urazów oraz bez nadwagi. Fot. Mikołaj Kuras01.06.2016 Kampania „Pielęgniarki dla zdrowia mieszkańców” w Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorosłych w Toruniu. Tematyka przygotowanych przez środowisko pielęgniarskie prezentacji, wykładów i warsztatów dotyczy tego, jak przeprowadzić dziecko przez dzieciństwo bez groźnych w skutkach urazów oraz bez nadwagi. Fot. Mikołaj Kuras01.06.2016 Kampania „Pielęgniarki dla zdrowia mieszkańców” w Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorosłych w Toruniu. Tematyka przygotowanych przez środowisko pielęgniarskie prezentacji, wykładów i warsztatów dotyczy tego, jak przeprowadzić dziecko przez dzieciństwo bez groźnych w skutkach urazów oraz bez nadwagi. Fot. Mikołaj Kuras01.06.2016 Kampania „Pielęgniarki dla zdrowia mieszkańców” w Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorosłych w Toruniu. Tematyka przygotowanych przez środowisko pielęgniarskie prezentacji, wykładów i warsztatów dotyczy tego, jak przeprowadzić dziecko przez dzieciństwo bez groźnych w skutkach urazów oraz bez nadwagi. Fot. Mikołaj Kuras01.06.2016 „Muffinkowy Dzień Dziecka” w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. W programie znalazły się warsztaty z „Panią gliną”, występy artystyczne (muzyczne, cyrkowe, teatralne), warsztaty naukowe i dogoterapia. Fot. Tymon Markowski01.06.2016 „Muffinkowy Dzień Dziecka” w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. W programie znalazły się warsztaty z „Panią gliną”, występy artystyczne (muzyczne, cyrkowe, teatralne), warsztaty naukowe i dogoterapia. Fot. Tymon Markowski01.06.2016 „Muffinkowy Dzień Dziecka” w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. W programie znalazły się warsztaty z „Panią gliną”, występy artystyczne (muzyczne, cyrkowe, teatralne), warsztaty naukowe i dogoterapia. Fot. Tymon Markowski01.06.2016 „Muffinkowy Dzień Dziecka” w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. W programie znalazły się warsztaty z „Panią gliną”, występy artystyczne (muzyczne, cyrkowe, teatralne), warsztaty naukowe i dogoterapia. Fot. Tymon Markowski01.06.2016 „Muffinkowy Dzień Dziecka” w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. W programie znalazły się warsztaty z „Panią gliną”, występy artystyczne (muzyczne, cyrkowe, teatralne), warsztaty naukowe i dogoterapia. Fot. Tymon Markowski01.06.2016 „Muffinkowy Dzień Dziecka” w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. W programie znalazły się warsztaty z „Panią gliną”, występy artystyczne (muzyczne, cyrkowe, teatralne), warsztaty naukowe i dogoterapia. Fot. Tymon Markowski01.06.2016 „Muffinkowy Dzień Dziecka” w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. W programie znalazły się warsztaty z „Panią gliną”, występy artystyczne (muzyczne, cyrkowe, teatralne), warsztaty naukowe i dogoterapia. Fot. Tymon Markowski29.05.2016 - Impreza plenerowa „Bajkowa Bydgoszcz” organizowana przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, samorząd województwa i miejski samorząd Bydgoszczy. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich mieszkańców miasta i okolic, organizatorzy liczą szczególnie rodziny z dziećmi oraz młodzież. Fot. Tymon Markowski29.05.2016 - Impreza plenerowa „Bajkowa Bydgoszcz” organizowana przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, samorząd województwa i miejski samorząd Bydgoszczy. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich mieszkańców miasta i okolic, organizatorzy liczą szczególnie rodziny z dziećmi oraz młodzież. Fot. Tymon Markowski29.05.2016 - Impreza plenerowa „Bajkowa Bydgoszcz” organizowana przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, samorząd województwa i miejski samorząd Bydgoszczy. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich mieszkańców miasta i okolic, organizatorzy liczą szczególnie rodziny z dziećmi oraz młodzież. Fot. Tymon Markowski29.05.2016 - Impreza plenerowa „Bajkowa Bydgoszcz” organizowana przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, samorząd województwa i miejski samorząd Bydgoszczy. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich mieszkańców miasta i okolic, organizatorzy liczą szczególnie rodziny z dziećmi oraz młodzież. Fot. Tymon Markowski29.05.2016 - Impreza plenerowa „Bajkowa Bydgoszcz” organizowana przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, samorząd województwa i miejski samorząd Bydgoszczy. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich mieszkańców miasta i okolic, organizatorzy liczą szczególnie rodziny z dziećmi oraz młodzież. Fot. Tymon Markowski29.05.2016 - Impreza plenerowa „Bajkowa Bydgoszcz” organizowana przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, samorząd województwa i miejski samorząd Bydgoszczy. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich mieszkańców miasta i okolic, organizatorzy liczą szczególnie rodziny z dziećmi oraz młodzież. Fot. Tymon Markowski29.05.2016 - Impreza plenerowa „Bajkowa Bydgoszcz” organizowana przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, samorząd województwa i miejski samorząd Bydgoszczy. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich mieszkańców miasta i okolic, organizatorzy liczą szczególnie rodziny z dziećmi oraz młodzież. Fot. Tymon Markowski29.05.2016 - Impreza plenerowa „Bajkowa Bydgoszcz” organizowana przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, samorząd województwa i miejski samorząd Bydgoszczy. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich mieszkańców miasta i okolic, organizatorzy liczą szczególnie rodziny z dziećmi oraz młodzież. Fot. Tymon Markowski29.05.2016 - Impreza plenerowa „Bajkowa Bydgoszcz” organizowana przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, samorząd województwa i miejski samorząd Bydgoszczy. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich mieszkańców miasta i okolic, organizatorzy liczą szczególnie rodziny z dziećmi oraz młodzież. Fot. Tymon Markowski01.06.2016 Warsztaty plastyczne „AkuKU!!!”, podczas których uczestnicy obejrzeli filmy animowane pochodzące z Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów „Oko kalejdoskopu” i na ich podstawie stworzyli plastelinowe postaci, kukiełki do animacji, a także komiksy w rozmiarach S i XXL. Fot. Mikołaj Kuras01.06.2016 Warsztaty plastyczne „AkuKU!!!”, podczas których uczestnicy obejrzeli filmy animowane pochodzące z Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów „Oko kalejdoskopu” i na ich podstawie stworzyli plastelinowe postaci, kukiełki do animacji, a także komiksy w rozmiarach S i XXL. Fot. Mikołaj Kuras01.06.2016 Warsztaty plastyczne „AkuKU!!!”, podczas których uczestnicy obejrzeli filmy animowane pochodzące z Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów „Oko kalejdoskopu” i na ich podstawie stworzyli plastelinowe postaci, kukiełki do animacji, a także komiksy w rozmiarach S i XXL. Fot. Mikołaj Kuras01.06.2016 Warsztaty plastyczne „AkuKU!!!”, podczas których uczestnicy obejrzeli filmy animowane pochodzące z Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów „Oko kalejdoskopu” i na ich podstawie stworzyli plastelinowe postaci, kukiełki do animacji, a także komiksy w rozmiarach S i XXL. Fot. Mikołaj Kuras01.06.2016 Warsztaty plastyczne „AkuKU!!!”, podczas których uczestnicy obejrzeli filmy animowane pochodzące z Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów „Oko kalejdoskopu” i na ich podstawie stworzyli plastelinowe postaci, kukiełki do animacji, a także komiksy w rozmiarach S i XXL. Fot. Mikołaj Kuras01.06.2016 Warsztaty plastyczne „AkuKU!!!”, podczas których uczestnicy obejrzeli filmy animowane pochodzące z Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów „Oko kalejdoskopu” i na ich podstawie stworzyli plastelinowe postaci, kukiełki do animacji, a także komiksy w rozmiarach S i XXL. Fot. Mikołaj Kuras27.05.2016 - XXI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej w Brodnicy. W programie znalazły się między innymi rywalizacje sygnalistów i zespołów myśliwskich, turniej fanfar i hejnałów, koncerty oraz imprezy towarzyszące. Organizację wydarzenia wspiera samorząd województwa. Fot. Adam Kalisz27.05.2016 - XXI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej w Brodnicy. W programie znalazły się między innymi rywalizacje sygnalistów i zespołów myśliwskich, turniej fanfar i hejnałów, koncerty oraz imprezy towarzyszące. Organizację wydarzenia wspiera samorząd województwa. Fot. Adam Kalisz27.05.2016 - XXI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej w Brodnicy. W programie znalazły się między innymi rywalizacje sygnalistów i zespołów myśliwskich, turniej fanfar i hejnałów, koncerty oraz imprezy towarzyszące. Organizację wydarzenia wspiera samorząd województwa. Fot. Adam Kalisz28.05.2016 III Wojewódzkie Pokazy Strażackie na stadionie miejskim w Ciechocinku, fot. Sławomir Świątkiewicz28.05.2016 III Wojewódzkie Pokazy Strażackie na stadionie miejskim w Ciechocinku, fot. Sławomir Świątkiewicz28.05.2016 III Wojewódzkie Pokazy Strażackie na stadionie miejskim w Ciechocinku, fot. Sławomir Świątkiewicz28.05.2016 III Wojewódzkie Pokazy Strażackie na stadionie miejskim w Ciechocinku, fot. Sławomir Świątkiewicz28.05.2016 XXIV Regionalny Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych w Ciechocinku, fot. Sławomir Świątkiewicz28.05.2016 XXIV Regionalny Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych w Ciechocinku, fot. Sławomir Świątkiewicz28.05.2016 XXIV Regionalny Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych w Ciechocinku, fot. Sławomir Świątkiewicz21.05.2016 Ogólnopolska akcja zbiórki krwi „Motoserce” w Ciechocinku, fot. Adam Sztuczka21.05.2016 Ogólnopolska akcja zbiórki krwi „Motoserce” w Ciechocinku, fot. Adam SztuczkaImpreza biegowa „Polska Biega” Jaszczóltowo (gmina Rojewo), fot. Katarzyna Procek