Aktualności

Zespół Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych, fot. Daniel Pach
Zespół Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych, fot. Daniel Pach

Marszałkowskie programy na rzecz natury

Samorząd województwa przystępuje do przygotowania systemowej ochrony parków krajobrazowych, opracowania dokumentacji obszarów chronionego krajobrazu i programu edukacji ekologicznej społeczności zamieszkujących obszary przyrodniczo chronione. Przedsięwzięcia, których łączny budżet wynosi 13 milionów złotych, wspiera finansowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a na projekt edukacyjny otrzymaliśmy także wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 15 lutego w Urzędzie Marszałkowskim miało miejsce podpisanie umów w tej sprawie.

 

Podstawą pierwszego z tych projektów jest ocena przyrodnicza (z elementami audytu krajobrazowego) zasobów wszystkich dziewięciu parków krajobrazowych w naszym regionie, której celem jest ustalenie rekomendacji na potrzeby planowania strategicznego, w tym wskazane krajobrazów priorytetowych z punktu widzenia zachowania naszego naturalnego i kulturowego dziedzictwa.

 

– Chodzi o stworzenie podstaw do takiego zarządzania rozwojem przestrzennym, by jak najwięcej z tych cennych zasobów zachować w możliwie dobrym stanie. Musimy wyeliminować na przyszłość takie niekorzystne zjawiska jak rozwój niekontrolowanego osadnictwa w obrębie najcenniejszych przyrodniczo obszarów i ich bezpośrednim sąsiedztwie, kolizje korytarzy ekologicznych i nowo budowanej infrastruktury drogowej, unifikowanie i ubożenie krajobrazu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Na podstawie tak przeprowadzonej inwentaryzacji zasobów powstaną plany ochrony dla wszystkich dziewięciu parków krajobrazowych na terenie województwa. W dokumentach tych zdefiniujemy cele ochrony przyrodniczej tych obszarów oraz jej zakres. Projekt, założony na lata 2017-2021, będzie kosztował 5 milionów złotych. Na jego budżet złożą się dotacja WFOŚiGW (4 mln złotych) i środki własne samorządu województwa.

 

 

Podobna idea przyświeca pracom, które rozpoczynamy w sferze ochrony obszarów cennych krajobrazowo. Chodzi w konsekwencji o precyzyjne wyznaczenie takich terenów i zdefiniowanie środków, które podejmiemy dla ich zachowania, w tym katalogu zakazów. W tym przypadku w grę wchodzi m. in. stworzenie systemu ocen oddziaływania na środowisko dla planowanych tu inwestycji. Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu sprawuje marszałek województwa.

 

Obliczony na dwa lata projekt wystartuje także w tym roku, jego budżet to 3 miliony złotych. Dotacja WFOŚiGW wyniesie 2,4 mln złotych.

 

Blisko pięciomilionowym budżetem będzie dysponował duży program edukacji ekologicznej, którego zbiorowym adresatem są mieszkańcy obszarów chronionych naszego województwa. Celem jest wytworzenie wrażliwości ekologicznej, będącej podstawą do odpowiedzialnych zachowań w tej sferze. Na projekt składa się zespół działań adresowanych do dzieci i młodzieży (m. in. pobyty w zielonych szkołach i kampanie konkursowe w serwisach społecznościowych), przedsiębiorców (szkolenia tematyczne) i całych społeczności (wycieczki, wakacyjne warsztaty ekologiczne), a także do mediów (wycieczki studyjne dla dziennikarzy i blogerów). Nabór uczestników będzie się odbywał na zasadzie otwartych zaproszeń m. in. na www.kujawsko-pomorskie.pl.

 

Oprócz dotacji WFOŚiGW i środków budżetu województwa na montaż finansowany złoży się dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

Podpisy na umowach złożyli marszałek Piotr Całbecki i członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska oraz  prezes WFOŚiGW Emilia Kawka-Patek.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

15 lutego 2017 r.  

Ostatnia aktualizacja: 17 lutego 2017 r.

 

Podpisy na umowach dotyczących finansowania marszałkowskich programów na rzecz natury złożyli marszałek Piotr Całbecki, członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska i prezes WFOŚiGW Emilia Kawka-Patek; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPodpisy na umowach dotyczących finansowania marszałkowskich programów na rzecz natury złożyli marszałek Piotr Całbecki, członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska i prezes WFOŚiGW Emilia Kawka-Patek; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPodpisy na umowach dotyczących finansowania marszałkowskich programów na rzecz natury złożyli marszałek Piotr Całbecki, członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska i prezes WFOŚiGW Emilia Kawka-Patek; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPodpisy na umowach dotyczących finansowania marszałkowskich programów na rzecz natury złożyli marszałek Piotr Całbecki, członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska i prezes WFOŚiGW Emilia Kawka-Patek; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP